Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās autoostas rekonstrukcijas darbi

Ka jau Vecumnieku novada Dome informēja, projekts „Vecumnieku pagasta autoostas rekonstrukcija” Nr. 10-06-L32100-000281 tiek īstenots ELFLA fonda ietvaros. Autoostas rekonstrukcijas darbus veic SIA „Šons”, būvdarbu kopējās izmaksas sastāda LVL 58128.53. Būvuzraudzību objektā veic SIA „Q Construction A.G.”. Līguma summa LVL 1952.00. Autoruzraudzību veic SIA „Zemgales būvprojekts”. Līguma summa LVL 610.00. Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA fonda finansējums un 10% no attiecināmajām izmaksām pašvaldības līdzfinansējums. Plānotās aktivitātes : pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas vietas rekonstrukcija, sabiedrisko tualešu izbūve, autobusu stāvvietas pārbūve, teritorijas apgaismojuma izbūve, inženierkomunikāciju izbūve (kanalizācijas, notekūdeņu un ūdensvadu ierīkošana), teritorijas labiekārtošana. Autoostas rekonstrukcijas Tehniskais projekts (TP) tika izstrādāts par pašvaldības budžeta līdzekļiem. TP izstrādi veica SIA „Zemgales būvprojekts”.

Projekta realizācijas termiņš – 2012.gada 1.aprīlis.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Vecumnieku pagasta autoostas rekonstrukcija

„Vecumnieku pagasta autoostas rekonstrukcija”, ELFLA Nr. 10-06-L32100-000281

Projekta mērķis ir veidot iedzīvotājiem sakoptu vidi un nodrošināt ērtu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.

Projekta aktivitātes:

  • Autoostas rekonstrukcija;
  • Autoruzraudzība;
  • Būvuzraudzība.

Tehniskā projekta izstrādi Vecumnieku novada Dome veica par budžeta līdzekļiem.

Plānotās aktivitātes - pasažieru iekāpšanas- izkāpšanas vietas rekonstrukcija, sabiedrisko tualešu izbūve, autobusu stāvvietas pārbūve, teritorijas apgaismojuma izbūve, inženierkomunikāciju izbūve (kanalizācijas, notekūdeņu un ūdensvadu ierīkošana), teritorijas labiekārtošana.

Projekta realizācijas termiņš: 2012. gada 1. aprīlis.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933