Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pie Jaunā ezera Vecumniekos

Š.g. aprīlī tika uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi pie Jaunā ezera Vecumniekos. Labiekārtošanas darbi notiek ELFLA projekta „Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana" Nr. Nr.13-06-LL19-L413205-000013 ietvaros. Projekta mērķis - veikt rekreācijas zonas - Jaunā ezera - teritorijas labiekārtošanu, izveidojot pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru, tādejādi uzlabojot aktīvās atpūtas un kultūras infrastruktūru, kas attīstītu iedzīvotāju garīgo un fizisko potenciālu, kā arī veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 28 455.54.

Projekta ietvaros tika uzstādīti galdi ar atpūtas soliem, ierīkotas ugunskura vietas, ierīkota telšu vieta, veikta peldvietas labiekārtošana, teritorijas apzaļumošana, gājēju celiņu ierīkošana, kā arī estrādes skatītāju solu renovācija.

Finansējuma sadalījums:
90% publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. 21 165.29 EUR),
10% pašvaldības līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. 2351.69 EUR)
PVN likmi 21% apmērā sedz pašvaldība.

Realizējot projektu tika sasniegts izvirzītais projekta mērķis - sakārtota aktīvās atpūtas zona. Projekta rezultāti uzlabos novada aktīvās atpūtas iespējas, kā arī kultūras pasākumu kvalitāti. Projekta plānotās aktivitātes atstās labvēlīgu ietekmi uz vidi, novēršot vides degradācijas draudus.

ELFLA projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 9.augusts, tomēr labiekārtošanas darbi pie Jaunā ezera turpināsies par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots LEADER programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" pasākuma ietvaros.

Uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi pie Jaunā ezera Vecumniekos

Pašvaldība 2013.gada jūnijā Bauskas rajona lauku partnerībā iezniedza projekta pieteikumu „Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana" Nr. Nr.13-06-LL19-L413205-000013, kura mērķis ir veikt rekreācijas zonas - Jaunā ezera - teritorijas labiekārtošanu, izveidojot pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru, tādejādi uzlabojot aktīvās atpūtas un kultūras infrastruktūru, kas attīstītu iedzīvotāju garīgo un fizisko potenciālu, kā arī veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

2013.gada nogalē tika noslēgts līgums par teritorijas labiekārtošanas darbiem ar SIA "Kvintets M" par kopējo summu 28 455.54 EUR. Teritorijas labiekārtošanas darbi tika uzsākti aprīļa sākumā. Projekta ietvaros tiks veikta Jaunā ezera teritorijas labiekārtošana - galdu un solu uzstādīšana, ugunskura vietas izveide, telšu vietas izveide, peldvietas labiekārtošana, teritorijas apzaļumošana, gājēju celiņu ierīkošana, kā arī estrādes skatītāju solu renovācija.

Finansējuma sadalījums:
90% publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. 21 165.29 EUR),
10% pašvaldības līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. 2351.69 EUR)
PVN likmi 21% apmērā sedz pašvaldība.

Projekta realizācijas termiņš līdz 2014.gada 9. augustam.

Projekts tiek īstenots LEADER programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" pasākuma ietvaros

Apstiprināts labiekārtošanas projekts Vecumniekos

Vecumnieku novada dome, jūnijā, Bauskas rajona lauku partnerībā, iesniedza projekta iesniegumu „Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana" Nr. Nr.13-06-LL19-L413205-000013pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta mērķis: veikt rekreācijas zonas - Jaunā ezera - teritorijas labiekārtošanu Vecumnieku pagastā, izveidojot pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru, tādejādi uzlabojot aktīvās atpūtas un kultūras infrastruktūru, kas attīstītu iedzīvotāju garīgo un fizisko potenciālu, kā arī veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu aktīvās atpūtas zonas pieejamību, projekta ietvaros tiek plānots veikt Jaunā ezera teritorijas labiekārtošanu un estrādes skatītāju solu renovāciju. Plānotās aktivitātes projekta ietvaros: teritorijas labiekārtošana (galdu un solu ierīkošana, ugunskura vietas izveide, telšu vietas izveide, peldvietas labiekārtošana, teritorijas apzaļumošana, gājēju celiņu ierīkošana, u.c.) un estrādes skatītāju solu renovācija u.c.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 19 998.67.

Finansējuma sadalījums:
90% publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. LVL 14 875.05),
10% pašvaldības līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām (t.i. LVL 1652.78)
PVN likmi 21% apmērā sedz pašvaldība.

Projekta realizācijas termiņš līdz 2014.gada 9. augustam.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933