Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Rekonstruēta Vecumnieku sporta zāle

ELFLA fonda ietvaros, Vecumnieku novada dome realizējusi projektu „Vecumnieku pagasta sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” Nr. 11-06-L32100-000043.

Projekta mērķis - rekonstruēt Vecumnieku pagasta sporta zāli, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu sportisko aktivitāšu pieejamību.

Projekta rekonstrukcijas gaitā tika rekonstruēta Vecumnieku pagasta sporta zāle un palīgtelpas, kā arī zāle aprīkota ar basketbola groziem un uzstādīts volejbola aprīkojums. Tika nomainīts grīdas segums, nomainīta apkures sistēma un veikts kosmētiskais remonts.

Īstenotās aktivitātes:

  • Apliecinājuma kartes izstrāde;
  • Sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija;
  • Būvuzraudzība.

Vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veica SIA „Kvintets M”. Līguma kopējās izmaksas LVL 44712,10 (bez PVN). Būvuzraudzību veica SIA „RS Būvnieks”.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% no attiecināmajām izmaksām - pašvaldības budžeta līdzekļi.

 

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Tiek rekonstruēta Vecumnieku pagasta sporta zāle

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Vecumnieku novada Domes iesniegto projektu „Vecumnieku pagasta sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” ELFLA Nr. 11-06-L32100-000043.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Apliecinājuma kartes izstrāde;
  • Sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība.

Finansējuma sadalījums: 90% ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Rekonstrukcijas darbus objektā veic SIA „Kvintets M”. Līguma kopējās izmaksas LVL 44712,10 (bez PVN). Projekta ietvaros Vecumnieku pagasta sporta zālē tiks nomainīts grīdas segums, rekonstruētas palīgtelpas, uzstādīti basketbola grozi, kā arī volejbola aprīkojums, nomainīta apkures sistēma un veikts kosmētiskais remonts.

Projekta realizācijas termiņš – 2012.gada 31.decembris.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933