Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecā ezera atklāšana

Šodien 11. jūnijā, notika Vecumnieku pagasta Vecā ezera nodošana ekspluatācijā. Uz atklāšanu ieradās Vecumnieku novada Domes, Bauskas novada būvvaldes, SIA „Šons” un SIA „Ainavists” pārstāvji, kā arī Vecumnieku novada iedzīvotāji.

Vecā ezera teritorijas labiekārtošanas darbi tika veikti ELFLA projekta ietvaros. 75% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir ES fonda līdzekļi un 25 % Vecumnieku novada Domes līdzfinansējums. Projekta ietvaros ir iztīrīts Vecā ezera krasts, izveidotas pludmales zonas, ierīkoti volejbola laukumi, izveidots bērnu rotaļu laukums, izveidots stāvlaukums, telšu vietas un laukums treileriem, izveidota terase uz ūdens, uzstādītas tualetes, teritorijas apgaismojums, veikta slūžu nožogošana, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana. Vecā ezera teritorija tika labiekārtota pēc SIA „Ainavists” izstrādātā tehniskā projekta. Svinīgajā atklāšanā būvdarbu veicēji SIA „Šons”, Vecumnieku novada Domei dāvināja vairāk kā 100 kg foreles. Nākamās nedēļas nogalē pie Vecā ezera tiks organizētas sportiskas aktivitātes, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Vecā ezera atklāšana

Vecā ezera teritorijas labiekārtošana

Projekta realizācija tika uzsākta 2009. gada 11. martā, kad tika parakstīts līgums ar Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par projekta aktivitāšu īstenošanu. Projekta aktivitātes:

  • Vecā ezera krasta tīrīšana;
  • Peldvietu ierīkošana;
  • Stāvlaukuma izveidošana automašīnām un treileriem;
  • Telšu vietu ierīkošana;
  • Atpūtas zonas izveidošana (atpūtas vietas ar soliņiem, bērnu rotaļu laukumu)
  • Sanitāro mezglu ierīkošana;
  • Apgaismojuma ierīkošana;
  • Teritorijas apzaļumošana.

Par projekta aktivitāšu ieviešanu tika noslēgts līgums ar SIA „Šons”. Projektu plānots realizēt līdz 07.06.2010.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Vecais ezers pirms labiekārtošanas

Ezera krasta tīrīšana

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933