Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

Tiekoties ar dažādu nozaru ekspertiem, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) īstenotā “INVALIS” projekta sanāksmē secināts, ka invazīvās svešzemju sugas (ISS) Latvijā kļūst aizvien aktuālāka problēma, un būtiska nozīme to ierobežošanai būs dažādām sabiedrības informēšanas kampaņām.

Publiskai apspriešanai tiek nodota trešās kategorijas atklātās šautuves „Mežavilki” darbības izvērtēšana. Šautuves adrese: Kurmenes pagasts, īpašums ‘’Mežvilki’’ pieder SIA ‘’ARDARENI’’.Plānots izveidot trešās kategorijas atklātās šautuves „Mežvilki” darbību, rīkojot treniņšaušanu, medību klubu šaušanas iemaņu uzlabošanas kursus un mācību šaušanu, izmantojot B, C un D kategorijas šaujamieročus.

Vecums ir nieks! Ar šādu pieteikumu tiek atklāts pirtnieku un veselības prakses skolotāju Jura un Aelitas Batņu jaunais dzīvesprieka, veselības un enerģijas veidošanas integrālais koncepts, kas risināsies semināru un praktisko nodarbību veidā Vecumnieku novadā.

Vecumnieku novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikumus atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss), kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti 2 projekta iesniegumi, vienam projektam pieejamais finansējums EUR 4600.

Šodien, 24. maijā, vēlētājiem būs iespēja balsot iepriekš tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, iecirkņa darba laiks noteikts no pulksten 10.00 līdz 20.00.

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”. Projektu konkursa kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Jūlijā un augustā Vecumnieku novada bērniem un jauniešiem, t.sk. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vecumā no 11 – 18 gadiem, tiek piedāvāta iespēja piedalīties divās 4 diennakšu bezmaksas nometnēs, kas tiek īstenotas ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037.

Lai gan auksto laika apstākļu dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji šogad vēl aktīvi neizmanto iespēju atpūsties ūdenstilpju tuvumā, lai  nopeldētos, oficiāli  peldsezona ir  sākusies  jau trešdien, 15. maijā.

22. maija Domes sēdē tika apstiprināts Vecumnieku 14. Liliju svētku floristu darbu festivāla nolikums.

Festivāls notiks 13. jūlijā parkā aiz Vecumnieku tautas nama. To rīko Vecumnieku novada Dome sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu.

 22. maija Domes sēdes darba kārtībā tika izskatīti 19 jautājumi.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933