Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Novadā strādā remigrācijas koordinators

Jau mēnesi Vecumnieku novadā strādā remigrācijas koordinators. Tas ir konsultants, pie kura pēc informatīvas palīdzības var vērsties remigranti - cilvēki, kuri aizbraukuši no Latvijas uz ārvalstīm un pēc ilgākas prombūtnes vēlas atgriezties atpakaļ dzimtenē.

Remigrācijas projekta koordinatora galvenais uzdevums ir sazināties ar konkrētām personām, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus jautājumu risināšanā. Līdz šim pašvaldībā netika apzināta esošā situācija par iedzīvotājiem, kas emigrējuši uz ārzemēm.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) ir uzsākusi prioritārā pasākuma “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”. Vecumnieku novada dome 20. augustā parakstīja Vienošanos ar ZPR par pilotprojekta īstenošanu, nodrošinot pašvaldībā amata vietu – remigrācijas projekta koordinators. Projekts tiks īstenots līdz šā gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir apzināt tos Latvijas iedzīvotājus, kuri ir emigrējuši uz citām valstīm, bet plāno atgriezties dzimtenē, atbalstīt viņus, sniedzot nepieciešamo informāciju, kas, esot prombūtnē, varētu būt grūtāk pieejama.

bildegatava

Zemgales reģiona remigrācijas koordinators ir Edgars Jānis Paulovičs,e-pasts: , .

Savukārt remigrācijas koordinators Vecumnieku novadā ir Evija Lapsiņa, e-pasts: .

 

Evija Lapsiņa,
Remigrācijas projekta koordinators

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933