Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada dome aicina darbā Kurmenes pagasta pārvaldnieku

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, izsludina pieteikšanos uz Kurmenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, koordinēt un vadīt pašvaldības struktūrvienību darbu Kurmenes pagastā, nodrošināt pastāvīgu pašvaldības procesu un vadības sistēmas ievērošanu un pilnveidošanu;
 • koordinēt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, izvērtēt pieņemto lēmumu lietderību, sniegt priekšlikumus;
 • organizēt, atbildēt par dažādu investīciju projektu izstrādi un realizāciju Kurmenes pagasta teritorijā;
 • uzraudzīt un organizēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Kurmenes pagastā;
 • nodrošināt darba aizsardzības sistēmas ievērošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Kurmenes pagastā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, veicot projektēšanas, būvniecības darbus savas pārraudzības jomas projektos, kontrolēt pakalpojumu un būvdarbu izpildi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • risināt pašvaldības objektu un infrastruktūras apsaimniekošanas un attīstības  jautājumus Kurmenes pagastā;
 • sniegt priekšlikumus un atbilstoši izpilddirektora norādījumiem organizēt un pārraudzīt dažādu investīciju projektu izstrādi;
 • sniegt priekšlikumus un atzinumus, apkopot informāciju un sagatavot dokumentus administratīvo procesu sekmīgai norisei iestādē;
 • kontrolēt pašvaldības autoceļu pastāvīgu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un atbildēt par šim mērķim atvēlētā finansējuma racionālu izmantošanu Kurmenes pagastā;
 • nodrošināt ceļu apsekošanas žurnālu regulāru aizpildīšanu;
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar Domes lēmumiem, kā arī pildīt Domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora dotus uzdevumus.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 • augstākā vai vidējā-speciālā izglītība uzņēmējdarbības, inženierzinātņu jomās vai ekonomikas jomā;
 • zināšanas ar amata pienākumu izpildi saistītajās jomās un šo zināšanu papildināšana (kvalifikācijas kursus apliecinoši dokumenti);
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā ne mazāka par 1 gadu;
 • izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (tajā skaitā MS Office, MS Outlook);
 • precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un citu iesaistīto personu darbu;
 • sasniedzamība ārpus parastā darba laika neparedzamu gadījumu un avāriju seku likvidēšanas koordinēšanai;
 • izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
 • uz amatu attiecināmo aktuālo LR normatīvo aktu pārzināšana, to ievērošana saistībā ar izpildāmo darbu;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu;
 • profesionālu darba vidi, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • pilnas slodzes darba laiku (obligāta prasība).

Pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu  līdz 2018.gada 23.oktobrim.

Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti vienu mēnesi pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi varat iegūt sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu vai zvanot uz tālr.Nr.63933323.

komentārs1

 • Sprīdis

  29.10.2018

  Mans komentārs tika dzēsts. Kāpēc?
  Pašvaldība cenzē?

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933