Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Informācija iedzīvotājiem un juridiskajām personām par atkritumu apsaimniekotāja maiņu

Ar 2019. gada 1. februāri atkritumu apsaimniekošanas pienākumus Vecumnieku novadā izpildīs SIA „Eco Baltia vide” (reģistrācijas Nr. 40003309841, juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121).

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes un SIA „Eco Baltia vide” 2018.gada 5.novembrī noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā aicinām visus novada iedzīvotājus un juridiskās personas (turpmāk- klienti) noslēgt līgumus ar SIA „Eco Baltia vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo iepriekš noslēgto līgumu ar SIA „Lautus” (iepriekš SIA „Ragn-Sells”) par atkritumu apsaimniekošanu darbība tiks pārtraukta ar 2019. gada 1. februāri.

 Vecumnieku novada administratīvā teritorija ietilpst Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Vecumnieku novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. Kā līdz šim, sadzīves atkritumi apglabāšanai tiks vesti uz atkritumu poligonu „Brakšķi” Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā.

Saskaņā ar SIA „Eco Baltia vide” noslēgto līgumu  apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu savākšanu no klientiem, piemērojot atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 12,24  un PVN 21% EUR 2,57, kopā EUR 14,81 par vienu kubikmetru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu. Maksā ir ietverts arī sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2 daļai, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Sākot ar 2018.gada 26.novembri, aicinām iedzīvotājus noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju. Lai pakalpojuma sniegšanu uzsāktu no 2019.gada 1.februāra, klientam līgums jānoslēdz līdz 2019.gada 24.janvārim. Plašāka informācija par līgumu slēgšanu tiks izziņota atsevišķi.

Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, tiks ievietota SIA „Eco Baltia vide” tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv un Vecumnieku novada pašvaldības tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem un juridiskajām personām jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju SIA “Lautus”.

Papildu informāciju par līgumu, tā noslēgšanas iespējām, atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu var saņemt, vēršoties SIA „Eco Baltia vide”, zvanot pa tālruni 67 799 999 vai sūtot savu jautājumu uz e-pasta adresi .

  

Vecumnieku novada dome

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933