Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide” pieņems klientus klātienē

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes veiktā iepirkuma konkursa rezultātiem no 2019. gada 1. februāra atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošinās SIA «Eco Baltia vide». Uzņēmums Vecumnieku novadā veiks gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no privātpersonām un juridiskajām personām, gan arī nodrošinās atkritumu šķirošanas infrastruktūru un tās apkalpošanu.

Lai atkritumu apsaimniekotāja maiņa Vecumnieku iedzīvotājiem būtu ērtāka un pārejas periods noritētu iespējami raitāk, aicinām jaunos līgumus noslēgt laikus.

Iedzīvotāju ērtībai SIA «Eco Baltia vide» nodrošinās arī klātienes konsultācijas par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas speciālisti pieņems klientus klātienes konsultācijās sekojošos laikos:

 • · 10.12.2018.  plkst.10:00 – 14:00 - Bārbeles pagasta pārvaldē, Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads.
 • · 17.12.2018.  plkst.9:30 – 14:30  - Stelpes pagasta pārvaldē, „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads.
 • · 18.12.2018.  plkst.8:30 – 13:00 - Vecumnieku novada domē , Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku  novads.
 • · 18.12.2018.  plkst.14:00 – 16:30 - Misa bibliotēka, Misas tautas nams, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
 • · 19.12.2018.  plkst.10:00 – 14:00 - Kurmenes pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads.
 • · 20.12.2018.  plkst.10:00 – 14:00 - Valles pagasta pārvaldē, "Dzirnas", Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads.
 • · 21.12.2018. plkst. 10:00 – 14:00 - Skaistkalnes pagasta pārvaldē, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads.
 • 07.01.2019. plkst.9.30 – 13.00  - Stelpes pagasta pārvaldē, «Stelpes pagasta nams», Vecstelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads.
 • 07.01.2019. plkst.14.00 – 17.00 - Bārbeles pagasta pārvaldē, Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads.
 • 08.01.2019. plkst. 8.30 – 13.00 - Vecumnieku novada domē , Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads.
 • 08.01.2019.  plkst.14.00 – 16.30 - Misas bibliotēkā, Misas tautas nams, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
 • 09.01.2019. plkst. 10.00 – 14.00 - Kurmenes pagasta pārvaldē, «Pagastmāja», Kurmene, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads.
 • 10.01.2019. plkst. 10.00 – 14.00 Valles pagasta pārvaldē, «Dzirnas», Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads.
 • 11.01.2019. plkst. 10.00 – 14.00 - Skaistkalnes pagasta pārvaldē, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads.

Saskaņā ar SIA «Eco Baltia vide» un Vecumnieku novada domes noslēgto līgumu nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana maksa būs EUR 12,24 (bez PVN) jeb EUR 14,81 (ar PVN) par vienu kubikmetru. Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2 daļai, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Vecumnieku novada iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties SIA «Eco Baltia vide» Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai e-pastu .

SIA «Eco Baltia vide» nodrošina pilnu vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu - sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, ceļu un teritoriju uzkopšanu, publisko pasākumu apsaimniekošanu, kā arī logu mazgāšanu un citus pakalpojumus. Vairāk informācijas par SIA «Eco Baltia vide» sniegtajiem pakalpojumiem vides apsaimniekošanas jomā var uzzināt uzņēmuma mājaslapā  www.ecobaltiavide.lv.

Daiga Buča,
Preses sekretāre,
Eco Baltia grupa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933