Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādi

Lai pilnvērtīgi izstrādātu plānošanas dokumentu, ir nepieciešama  nozaru speciālistu un sabiedrības līdzdalība. Aicinām iesaistīties!

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu (protokols Nr. 17, 7.§.) «Par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tiek uzsākta Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir, sākot no 2018. gada decembra līdz 2019. gada decembrim.

Vecumnieku pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

1. Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība);

2. Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība);

3. Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).

Darba grupu sanāksmes plānotas laika posmā no 2019. gada februārim līdz aprīlim vai pēc nepieciešamības.

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 2019. gada 4. februārim, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā ar šādu informāciju:

  • kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  • vēlamā tematiskā grupa/-as, pieredze norādītās darba grupas kādā no apakšjomām, motivācija dalībai darba grupā.

Aicinām sūtīt pieteikumus pa e-pastu  vai pa pastu (adrese: Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 ar norādi «Dalība Attīstības programmas izstrādē»).

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām un Attīstības programmas izstrādes gaitu būs atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecumnieki.lv, sadaļā Pašvaldība > Dokumenti > Attīstības plānošanas dokumenti. 

Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr.63920596.

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja
E-pasts:  

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933