Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada 15.februārī plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 2, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis 10 gadus pēc darbības uzsākšanas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību vai kultūras jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana, tūrisms un saimnieciskā darbība, kas saistīta ar iepriekš minētajām aktivitātēm.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 731 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40800020348 un viena būve 54.5 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40800020348001.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 12.40 līdz 16.00, kā arī ŠEIT.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 28388976 (Ineta Skustā).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 12.40 līdz 16.00 Reģistrācija tiek izbeigta 15.februārī plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 1000 EUR. Izsoles solis – 50 EUR. Nodrošinājums - 100 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019.gada 15.maijam.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 15.janvārī.

 

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933