Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ceļu uzturēšana Vecumnieku novadā ziemas periodā

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, bet, atkarībā no laika apstākļiem, šis periods var tikt pagarināts.

Minētajā laikā ceļu dienesti īpaši uzmanīgi seko laika apstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti. Uzturēšanas darbus valsts autoceļu tīklā veic VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Tāpat ir norādīti sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas apkalpojami ar atkāpēm no uzturēšanas klasēm.

Kā informē Vecumnieku novada domes izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis, novada ceļi un ielas ziemas sezonā tiek uzturēti atbilstoši iepriekš minētajām prasībām, kuras ir noteiktas ceļu uzturēšanas tehniskajā specifikācijā. G. Veismanis informē, ka uz Valles, Bārbeles un Kurmenes pagastu ceļiem ir izmantota ceļu rievošanas metode, kas samazina slīdamību. Savukārt Vecumniekos ielas un gājēju celiņi tiek kaisīti ar smilti. Kā arī vienlaicīgi ar ceļu tīrīšanu notiek krūmu atvašu pļaušana vietās, kur tas ir iespējams un netraucē biezā sniega sega.

Patreiz SIA «Jaunolis» izmanto šo laiku, lai savestu kārtībā tehniku, kas būs vitāli nepieciešama sākoties pavasara darbiem.

Sniega tīrītāju darba kārtība ir pagastu pārvaldnieku pārziņā. Ja ir neskaidrības, jautājumi, problēmas vai ieteikumi ceļu un ielu uzturēšanas jomā, Vecumnieku novada domes izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis aicina sazināties ar viņu, zvanot pa tālruni +371 27307370, vai sazināties ar katra pagasta pārvaldes vadītāju.

Novada dome aicina automašīnu īpašniekus pārvietot transportlīdzekļus, kas netiek ilgstoši izmantoti, kā arī nakts laikā neatstāt uz pašvaldības pārziņā esošo ielu braucamās daļas kravas automobiļus, jo šī tehnika traucē atbrīvot ceļus no sniega.

Alise Dreimane
"Vecumnieku Novada Ziņu" redaktore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933