Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Biedrības "Virši" valdē jauni biedri

Sestdien, 2.februārī,  Vecumnieku pensionāru un invalīdu biedrība “Virši” rīkoja ikgadējo pārvēlēšanu sapulci, kurā tika sniegtas atskaites par paveikto iepriekšējā gadā, vērtēta valdes darbība un ievelēta jauna valde. Sapulcē piedalījās 38 biedri, to skaitā 4 jauni biedri.

Pirms gada par biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēta Marita Hriteņkova, kura gan drīz vien iesniedza iesniegumu ar atteikumu pildīt šos pienākumus, līdz ar to priekšsēdētajas pienākumus uzņēmās ilggadējā priekšsēdētāja Mārīte Vītola.

Sapulce aizsākās ar klusuma brīdi, godinot janvāra sākumā mūžībā aizgājušo ilggadējo biedrības biedri.

Sapulces vadītāja Mārīte Vītola atklāja, ka pagājušajā gadā ir paveikts ļoti daudz, jo lielākoties biedrības darbība tika veltīta valsts simtgadei. “Lielākā daļa biedrības biedru - 22 seniori, aktīvi piedalās pašdarbībā – dzied korī, dejo un spēlē teātrī,” lepojās M. Vītola. Februārī, piedaloties “Meteņu svinībās”, pensionāri  vārīja lielo putras katlu un cienāja pasākuma dalībniekus. Aizvadītais gads pagājis diezgan aktīvi koncertējot - dziedot un dejojot. Izdevies noorganizēt piecas skaistas, iespaidiem bagātas ekskursijas. Gada garumā paveikts daudz labu darbu, bet īpašs gandarījums par aktīvāko senioru divu gadu garumā izloloto ieceri - 180 ozolu birzi. Par godu valsts 100. gadadienai ozoli iestādīti netālu no Priedeskroga kapu teritorijas. Diemžēl, pēc šī gada sausās vasaras, aptuveni 20 ozoliņi ir iznīkuši. Pērn biedrība sveica seniorus apaļajās jubilejās, bet šogad plānots gaviļniekus sumināt arī pusapaļajās dzīves jubilejās. Nozīmīgs veikums ir senioru biedrības “Virši” veidotā atmiņu videofilma “Vecumnieki laika griežos”, kuru seniori veidoja kopā ar Aloīdu Baķi, muzeja vadītāju Ritu Kovalu un filmētāju Artūrs Zuiku.

Sapulcē tika sniegts arī revīzijas komisijas pārskats par biedru naudas izmantošanu un secināts, ka biedrība dzīvo taupīgi.

Valdes darbības izvērtēšanā tika iesaistīti arī klātesošie. Sociālā dienesta darbiniece Daina Caune pateicās aktīvajiem senioriem par paveikto un aicināja ikvienu veltīt laiku saviem līdzcilvēkiem. Kā arī aicināja apmeklēt 23. februāra pasākumu, kas būs apvienotais sarīkojums, veltīts senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un biedrības “Virši” 10 gadu jubileja. Sapulcē piedalījās deputāte Vēsma Petruševica, kura biedrības aktīvo darbību vērtēja kā izcilu, kā arī pateicās par senioru darbošanās prieku, aktīvo dalību pagasta un kultūras dzīvē.

Kāda seniore M. Vītolai vēlēja saglabāt degsmi darboties, mirdzumu acīs, prieku sirdī un spēku vēl ilgi vadīt biedrības darbu.

Sapulces noslēgumā tika ievēlēta jaunā biedrības valde.

DSC 0023 Šogad no darbības valdē atteicās Anna Vājeika un Vizma Janušone, līdz ar to tika ievēlēti divi jauni biedri. Vienbalsīgi tika nolemts valdē uzņemt Sarmīti Jakušku un Eduardu Ūdri.

DSC 0013Sapulces dalībnieki pauda viedokli, ka valde līdz šim ir strādājusi labi, tāpēc ieteikts pārējos valdes pārstāvjus amatā apstiprināt atkārtoti. To vienbalsīgi apstiprināja visi kopsapulces dalībnieki. Mārīte Vītola pateicās visiem par veiksmīgo sadarbību, valdes locekļiem dāvājot ziedus.

Pēc pasākuma oficiālās daļas seniori baudīja lauku kapelas “Savējie” (vadītāja Baiba Pētersone) muzikālu priekšnesumu. Sirdij tuvās dziesmas kopīgi tika gan izdziedātas, gan izdejotas.

DSC 0036

“Visi laipni lūgti 23. februārī plkst. 13.00 uz senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām atpūtas vakaru, pensionāru biedrības “Virši” 10 gadu jubilejas sarīkojumu,” aicināja Mārīte Vītola, dalot klātesošajiem ielūgumus.

 

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933