Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu

Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres tiesības šādiem dzīvokļu īpašumiem:

  • „Misas kūdra 5” - 4, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 46.7 m2, īres maksa 5.09 euro mēnesī;
  • „Misas kūdra 8” - 3, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 48.4 m2, īres maksa 4.76 euro mēnesī;
  • “Lieltenteni 1” – 1, Tenteni, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 32.8 m2, īres maksa 4.66 euro mēnesī;

Papildus īres maksai īrnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (gāze, elektrība  u.c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam;

Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām to pagarināt.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2019.gada 7.februārim.

Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 63960526, nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.

Papildu informācija pielikumos:

Sludinājums publicēts  mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv
2019.gada 5. februārī

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933