Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pateicas novada aizbildņiem un audžuģimenēm

Pateicības pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem notika 16. martā Vecumnieku tautas namā. Šāds pasākums notiek 4. gadu, iepriekš Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē.

Uz pasākumu tika aicinātas visas audžuģimenes un aizbildņi, kuri ir devuši mājas, ģimeni un sirds siltumu Vecumnieku novada 49 bērniem. Kopumā 13 bērni dzīvo audžuģimenēs, 34 bērni aizbildņu ģimenēs un 2 bērni dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

“Kad gājām prom, kurmis man ļāva izvēlēties, ko es gribu paņemt līdzi no dzintara pasakas. Es paņēmu Mīlestību.” Godināšanas pasākumu atklāja Vecumnieku vidusskolas 4. klases skolniece Marta Roga ar dziļu Imanta Ziedoņa Dzintarainās pasakas lasījumu. Klātesošie vērīgi klausījās, dažs smaidīja, dažs birdināja neredzamas asaru lāses. Nesavtīgo atmosfēru zālē papildināja Elzas Rozentāles un ģitārista Kaspara Vizuļa kopdarbi - dziesmas, kas vēlreiz lika aizdomāties, dziesmas, kas lika smaidīt un mūzikas ritmā līdzi sist kāju, dziesmas, kuras aizveda ik vienu uz saulaino Spāniju, Portugāli un Franciju.

“Mīļie, jūs šodien varētu raksturot kā dzintarus, par kuriem lasīja Marta. Jūs nebaidāties, jūs esat stipri, stiprāki par mums. Ģimene ir tas galvenais balsts pie kura mēs atgriežamies, kur mēs varam saņemt sapratni un iemācīties izpratni, “ stiprus vārdus klātesošajiem sacīja Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Evita Caune. Viņa iepazīstināja klātesošos ar esošo ārpusģimenes aprūpes situāciju Vecumnieku novadā, kā arī izteica prieku par 2018. gada 7. septembrī Bauskas novada Īslīcē atklāto pirmo atbalsta centru audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kur potenciālās un esošās audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes, kā arī šajās ģimenēs uzņemtie bērni varēs saņemt atbalstu no centra speciālistiem.

Četru gadu laikā katrā pasākumā bijis tikai viens mērķis- godināt novada audžuģimenes un aizbildņus. Katrs pasākums bijis pārdomāts un veltīts šiem nesavtīgajiem cilvēkiem. Katru gadu pasākuma forma atšķiras, šogad tika lasīti stāsti par aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm. Ļoti emocionāli, bet no sirds atklāts par to, ko aizbildņi un audžuģimenes ir darījušas savu bērnu un, patiesībā, arī visas Latvijas labā. Tā klātesošie spēja viens otru tuvāk iepazīt. Stāsti spēja emocionāli aizraut, tāpēc zālē reti kurš spēja turēties pretim asarām, kuras riesās sirds dziļumos iepazīstoties ar katru ģimeni.

Siltus un stiprus vārdus aizbildņiem un audžuģimenēm sacīja daudzi, gan Vecumnieku novada priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, gan izpilddirektora vietnieks  Guntars Veismanis, gan Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča. Bet visvairāk aizkustināja audžuvecāku, aizbildņu un viņu gādībā esošo bērnu vārdi. Bērni māk pateikt paldies saviem vecākiem, savai ģimenei. Katrs ģimenē pieņemtais bērns arī vecākiem ir devis pa kādai mācībai, devis stiprāku mīlestību un tikai kopā viņi viens otru spēj papildināt.

Pasākuma laikā pateicību un apskāvienus par māju došanu bērniem saņēma Aivars Akons, kurš uzņēmās rūpes par saviem 5 mazbērniem. Oksana Aleksandra, kura jau vairāk kā 8 gadus rūpējas par saviem 4 mazbērniem. Pateicība izteikta arī Birutai Āboltiņai, kura ir aizbildne savai mazmeitai un viņas pusbrālim, kā arī Ilzei Purgailei, kura ir audžu mamma jau 13 gadus, pa šiem gadiem ir savā ģimenē devusi drošības un mīlestības sajūtu 15 bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Pateicību saņēma arī Vija Barisa, kura ir izaudzinājusi un lielai dzīvei izskolojusi savus radu bērnus 2 brāļus un šobrīd ģimenē ir vēls viens radu bērns - pusaudzis. Šajā dienā godināti tika arī Ausma Burkovska, kura audzina savu mazdēlu, Gunta Drezova, kura pieņēmusi savā ģimenē 2 bērnus, Klaudija Eglīte, kura ir aizbildne saviem mazbērniem, Nataša Firleja, kura ir aizbildne savai mazmeitiņai, Eižens Hoiers, kurš otro gadu ir aizbildnis meitenei no Siguldas, Rita Kamaldiņa, kura uzņēmusies rūpes par pusaudzi, Raisa Kovaļkova, kura kļuva par aizbildni savai mazmeitiņai, Monta Kravcova, kura ir aizbildne savam brālim un māsai, Vaira Kuzmina, kura kļuva par aizbildni savai mazmeitai, Daiga Lapiņa, kura ir aizbildne savam mazdēlam, Inese Gulbe – Lasmane, kura ir aizbildne 3 vienas ģimenes bērniem – dvīņumāsiņām un viņu brālītim, Vija Liepa, kura audzina savu mazmeitu, Sandra Neliusa, kura ir aizbildne jauneklim, Daina Orlovska, kura audzina meiteni no Liepājas, Ruta Pikāne, kura ir aizbildne savai mazmeitai, Daina Pluce, kuras ģimenē dzīvo pusaudze, Dzintras un Andra Rabkeviču audžuģimene, kuri dzīvei sagatavojuši 9 puišus no kuriem vienu adoptējuši, šobrīd ģimenē dzīvo 6 puiši, no kuriem 5 ir no Vecumnieku novada.  Godināts tika arī Aivars Rozenfelds, kurš ar sievu audzina savu mazmeitu, Jevgēnija Sīpola, kura ir bijusi aizbildne radu meitenei un šobrīd audzina vēl divas meitenes no kurām viena ir no Vecumnieku novada, Velga Strūberga, kura ir bijusi aizbildne vienas ģimenes 3 bērniem un tagad audzina puišus no Valmieras un Bauskas novada, Inta Šilēna, kura ir aizbildne saviem 2 mazbērniem, Sarmīte Tīrele, kura ir aizbildne savai mazmeitai, Sindija un Modris Tuči, kuri ir aizbildņi 3 bērniem, Ilze Užule, kura ir aizbildne saviem 2 radu bērniem, Aivis Zviedris, kurš ir aizbildnis sava dēla pusmāsai. Sirsnīgi pateicības vārdi par ieguldīto darbu un mīlestību tika teikti arī aizbildņiem un audžuvecākiem, kuri kādu apstākļu dēļ nevarēja ierasties.

Pasākuma laikā bērni aktīvi darbojās rotaļu stūrītī pie smilšu lampām, gaismas molbertiem un magnētiskās labirintu sienas, kur katrs bērns varēja radoši izpausties atbilstoši savam vecumam un interesēm. Katra aktivitāte bērnos izraisīja sajūsmu, bērni ņēma vecākus pie rokas un iepazīstināja viņus ar saviem izveidotajiem mākslas darbiem.

Foto galerija pieejama šeit: https://vecumnieki.lv/novads-foto-video-galerija/1575-pateicas-novada-aizbildniem-un-audzugimenem

Alise Barkauska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933