Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada jauniešu forums 2019

Misas tautas namā 15. un 16. martā notika gada viens no lielākajiem jauniešu pasākumiem Vecumnieku novadā – Vecumnieku novada jauniešu forums 2019.

Forums notika jau trešo gadu. Šajā divu dienu pasākumā tikās 40 jaunieši no visa Vecumnieku novada. Foruma laikā tika strādāts ar dažādām idejām, lai veicinātu Vecumnieku novada attīstību, tika apgūtas jaunas kompetences, kā arī kopīgi pavadīts brīvais laiks.

Pasākuma ievadā jauniešus uzrunāja Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, uzslavējot jauniešu aktivitāti un šādu forumu norisi. G. Kalniņš atzina, ka pēdējo gadu laikā jaunieši ir ievērojami aktivizējušies un arvien vairāk tiek sadzirdēti arī domē, kā arī ir izstrādāti dažādi, ar jauniešiem saistīti, dokumenti. Domes priekšsēdētājs aicināja izteikt savas idejas arī turpmāk, izvērtēt prioritātes jauniešu vidū un tad vērsties ar idejām pie deputātiem.

Vecumnieku novada jauniešu domes prezidents Oļegs Kozlovs iepazīstināja jauniešus ar foruma kārtību, aktuālākajām lietām, kā arī pastāstīja par jauniešu domes darbību.

Pasākuma pirmajā daļā jaunieši apsprieda sporta dzīves attīstību Vecumnieku novada pagastos. Bija paredzēts, ka diskusijā piedalīsies novada sporta darba organizatori, Domes deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji un novada jaunieši. Diemžēl, ļoti daudzi neieradās, tādēļ jaunieši saka lielu paldies Vecumnieku novada Domes deputātei Vēsmai Petruševicai, Stelpes pagasta pārvaldes vadītājam Ingaram Štelfam un Vecumnieku novada sporta skolas volejbola trenerim Jānim Plūmem. Prezentējot savas idejas, jaunieši minēja, ka viena no problēmām visos Vecumnieku novada pagastos ir sporta laukumu stāvoklis, telpu trūkums, nokalpojis ekipējums. Tika minēts, ka Vecumnieku novadā būtu nepieciešams kāds sporta veikals, trenažieru zāle, jaunas tribīnes. Treneris Jānis Plūme, darbojoties grupās kopā ar jauniešiem, atzina, ka vairāk vajadzētu koncentrēties uz to, kas jau ir pieejams, piemēram, izmantot jau esošās sporta zāles un laukumus, organizēt transportu, lai nokļūtu citos pagastos un nodarbotos ar sportu tur. Kā arī J. Plūme uzsvēra, ka sports ir ciklisks darbs, ar to nodarbojās regulāri, mērķtiecīgi, vismaz 2 reizes nedēļā. Diskusijas laikā jaunieši minēja daudz un dažādus sporta veidus, J. Plūme atgādināja, ka visi nosauktie sporta veidi mūsu novadā ir pieejami, pietam – bez maksas! “Ir tikai jāiet un jādara,” piebilda treneris, “Sports – tas ir dzīvesveids!” Kā piemēru J. Plūme minēja tautas dejas un kori, kur ir jāiegulda liels darbs, lai sasniegtu rezultātus.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši apguva kompetences praktiski darbojoties radošās meistarklasēs - īsfilmu veidošanas meistarklasē, kurā kopā ar “Gints Jankovskis Photography” un novada jaunatnes lietu speciālistu Andri Kāpostu izspēlēja simulācijas spēli, kuras laikā apguva starpkultūru atšķirības, projektu rakstīšanas pamatus un prezentēšanas pamatus.

Pirmās foruma dienas beigās notika aizvadītās dienas izvērtēšana, kuras laikā jauniešiem bija iespēja izteikt savu viedokli par pirmo dienu. Kā vienu no uzlabojumiem jaunieši ieteica īsākas kafijas pauzes, jo savādāk tajās nebija ko darīt, savukārt uzlavas izpelnījās īsfilmu darbnīca un galda spēļu stūris pasākuma laikā.

Nakts daļā jaunieši paši sev organizēja ballīti, tautas nama mazajā zālē turpinājās galda hokeja, galda tenisa un novusa turnīri, bet sagurušie dalībnieki varēja atpūsties pagrabstāva atpūtas zonā un skatīties filmas.

Foruma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar vairākiem iedvesmas - pieredzes stāstiem par jauniešu līdzdalību, piemēram, Rīgas skolēnu domes juridiskās un finanšu daļas vadītāja, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente Anita Ramka dalījās savā pieredzē. A. Ramka uzsvēra vairākas svarīgas lietas, piemēram, ka uz pasākumu vienmēr jānāk smaidīgam un pozitīvam, jo tad arī citi pārņems šīs emocijas, jārāda citiem ar ko jauniešu organizācijas nodarbojās, jārāda cik aktīvi jaunieši ir. Tajā pat laikā ir jāmāk klausīties, kā arī nevajag baidīties jautāt pēc palīdzības. Ir jārīko kopīgas tikšanās, jo tās saliedē kolektīvu, un tikšanos laikā tiek ģenerētas daudz jaunas idejas utt. Savā pieredzē dalīties bija ieradusies JAL programmu absolvente un Riga Business School studentu asociācijas prezidente Vēsma Asja Kurzemniece, kura stāstīja par savu kā jaunieša pieredzi darbojoties gan skolēnu domē, gan jauniešu organizācija un nu jau studentu asociācijās. Vēsma jauniešiem atgādināja, ka gandrīz visu, ko mēs darām, pavada bailes un ir ļoti svarīgi pārkāpt šīs bailes, lai ar svaigu rūdījumu turpinātu darboties.  

Otrajā dienā jaunieši atkal darbojās grupās, lai sāktu strādāt pie nākošā jauniešu foruma plānošanas, kā arī izvērtēja šo forumu. Jaunieši atzina, ka šogad ļoti veiksmīgi tika noorganizēta radošā daļa, kā arī jauniešiem ļoti paticis sporta galda spēļu stūris mazajā zālē. Jaunieši bija ļoti apbēdināti, ka tik ļoti maz sporta dzīves un Vecumnieku novada domes pārstāvju apmeklēja diskusiju. Vairāki jaunieši ieteica, ka nepieciešamas vairāk jautrības, vairāk kustīgu aktivitāšu.

Foruma organizators, Vecumnieku novada jaunatnes lietu speciālists Andris Kāposts, forumam noslēdzoties, secināja: “Šādi pasākumi ir ļoti veiksmīgs instruments, lai jauniešus no visa novada pulcētu vienā vietā, apspriestu tiem svarīgus tematus un parādītu deputātiem jauniešu aktivitāti. Tomēr šādi pasākumi prasa īpašu piesardzību organizēšanā, plānošanā un moderēšanā, jo vienmēr daudz kas neizdodas, ir drošības un kārtības problēmas. Liels paldies Vecumnieku novada jauniešu domei, brīvprātīgajiem jauniešiem un Misas tautas namam par atbalstu.”

Foto galerija pieejama šeit: https://vecumnieki.lv/novads-foto-video-galerija/1576-vecumnieku-novada-jauniesu-forums-2019

Alise Dreimane,
“Vecumnieku Novada Ziņu” redaktore,
Andris Kāposts,
Vecumnieku novada domes jaunatnes lietu speciālists

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933