Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aicina pieteikt dalību konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 7.gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām, lai īstenotu dažādus vides labiekārtošanas projektus, piemēram, rotaļlaukumu, stāvlaukumu ierīkošana vai daudzdzīvokļu iekšpagalmu sakārtošana, pasākumu rīkošana un dažādu citu ideju īstenošana.

Projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 9600,00 EUR, kopējais atbalstāmo projektu skaits ir 12 projekti, katram projekta īstenošanai piešķiramais atbalsts ir līdz 800,00 EUR.

Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu vai publisku pasākumu rīkošanu, piemēram:

  • bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
  • sporta laukuma ierīkošana;
  • dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide;
  • dažādu pasākumu, nometņu organizēšana;
  • peldvietu labiekārtošana;
  • daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana.

Gadījumā, ja augstāk minētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiks atbalstīti ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz koplietošanas telpu remontu.

Projekta pieteikumi, atbilstoši nolikumam, jāiesniedz līdz š.g. 3. maijam, plkst.14.00, Vecumnieku novada domē personīgi, nosūtot pa pastu, vai nosūtot parakstītu un ieskenētu pieteikumu uz e-pastu  vai .

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt Vecumnieku novada domē katru darba dienu, darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku, tālr. 63920596, epasts:  vai .

Konkursa nolikums

  1. pielikums – pieteikuma veidlapa
  2. pielikums – projekta budžets

Sagatavoja: Alīna Žukauska, domes Projektu koordinatore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933