Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Lielā Talka 27. aprīlī

Jau ierasts, ka aprīļa beigās Latvijā notiek Lielā Talka, šogad rosīsimies 27. aprīlī. Pirmo reizi Lielās Talkas pastāvēšanas laikā, iedzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus, respektīvi – zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, baltajos maisos visus pārējos atkritumus.

Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Aicinām ikvienu Vecumnieku novada iedzīvotāju piedalīties vides sakopšanā un labiekārtošanā. 

Ja vēlies reģistrēt savu talkošanas vietu, tad saskaņo to ar pašvaldības koordinatoru e-pastā un tad reģistrē mājas lapā www.talkas.lv.

Izvēlies tuvāko vai interesantāko talkas vietu un 27. aprīlī plkst. 9.00 pievienojies! Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 27. aprīlī reģistrētajās talkas norises vietās pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Talkas vietas:

Vecumnieku pagastā

 • Sarkanās skolas teritorijas sakopšana. Plānotie darbi - izgriezt vecos zarus, iztīrīt krūmājus u.c., atbildīgā Rita Kovala.
 • Tūrisma informācijas punkta apkārtnes sakopšana, atbildīgais Guntars Veismanis, tālr. 27307370.
 • Vecumnieku vidusskolas sākumskolas bērni rosīsies Čigānkalnā, vecāko klašu audzēkņi dosies sakopt Jaunā ezera malu. 
 • Ceļmalu sakopšana posmā Piebalgas – Vecumnieki. Atbildīgais Guntars Veismanis, tālr. 27307370.
 • Klīvu kapsētas sakopšanas talka sāksies plkst. 10.00, atbildīgā – Inese Dātava, tālr. 63976812.
 • Biedrība «Virši» 24. aprīlī sakops Brāļu kapus.
 • Par Misas ciemata sakopšanu atbildīgā persona ir Andris Beinārs, tālr. 29134852.
 • Piebalgās iedzīvotāji sakops māju teritoriju, atbildīgā Jevgenija Gruzļaka-Medne, tālr. 26136205.
 • Kalna iela 16 iedzīvotāji sakops teritoriju, atbildīgais mājas vecākais Jānis.
 • Vecumnieku posteņa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri sakops apkārtni, atbildīgais Visvaldis Janelis;
 • Rīgas ielā 31b iedzīvotāji sakops mājas apkārtni un izzāģēs nolīkušos zarus, atbildīgais Normunds Dābols.

Vairāk informācijas var saņemt pie izpilddirektora vietnieka Guntara Veismaņa pa tālruni 27307370.

Skaistkalnes pagastā

 • Ramiķēnu kapsētas sakopšana, atbildīgā Ineta Skustā, tālr. 28388976.
 • Mēmeles ciema parkā upes krasta sakopšana un koku stādīšana, atbildīgā Laima Indriķe, tālr. 26346250.
 • Ciematā Putni sporta laukuma apkārtnes sakopšana, atbildīgā Ineta Skustā, tālr. 28388976.

Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldes vadītājas Inetas Skustās pa tālruni 28388976.

Kurmenes pagastā

 • Parka un baznīcas apkārtnes sakopšana un labiekārtošana.
 • Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām apkārtnes sakopšana, atbildīgais Jānis Sils, tālr. 29188880.
 • Vēlas atjaunot un sakopt īpašumu Kurmenes pagastā, kurā plānots rīkot nometnes. Atbildīgais Valdis Putniņš, tālrunis 26514627.

Vairāk informācijas pie pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Sila pa tālruni 29188880.

Stelpes pagastā

 • Kalna ielas rotaļu laukuma labiekārtošana un sakopšana, atbildīgais Ingars Štelfs, tālr. 29154643.
 • Pagasta centra teritorijas sakopšana.
 • Brīvdabas estrādes apkārtnes un Brāļu kapu sakopšana, atbildīgais Ingars Štelfs, tālr. 29154643.
 • Ciemu Beitiņi un Nīzere apkārtnes sakopšana.
 • Stelpes pamatskolas skolēni sakops Pliekšānu dzimtas kapus un pārējo teritoriju.
 • Karjeras peldvietu un apkārtnes sakopšana, atbildīgā Ruta Garklāva.

Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldnieka Ingara Štelfa pa tālruni 29154643.

Valles pagastā

 • Liepu ielas daudzdzīvokļu māju un katlumājas teritorijas sakopšana, labiekārtošana, atbildīgais Ziedonis Jankužs, tālr. 29489385.
 • Taurkalnes bibliotēkas teritorijas sakopšana, atbildīgā Iveta Radziņa, tālr. 26668961.
 • Valles vidusskolas skolēni sakops skolas teritoriju.

Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Radziņas pa tālruni 26668961.

Bārbeles pagastā

 • Māju iedzīvotājus aicina sakopt māju pagalmus un apkārtni;
 • Biedrība "Zemgales mantojums" kopā ar Bārbeles mazpulcēniem sakops Avotkroga ceļu un sēravota apkārtni, atbildīgā Monika Ozoliņa.

Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldes vadītājas Santas Bračkas pa tālruni 29373009.

Laipni gaidīti visi talkot gribētāji laika apstākļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot piemērotus darba rīkus un labu noskaņojumu. Katrā organizētajā talkas vietā pie atbildīgās personas varēs saņemt bezmaksas atkritumu maisus (zilā un baltā krāsā) un norādi, kur tos pēc darba pabeigšanas atstāt.

 “Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!” aicina Lielās Talkas organizatori.

 

Ieva Pankrate,
talkas koordinatore Vecumnieku novadā

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933