Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

«Vecumnieku Novada Ziņu» formāta maiņa

Jaunā veidolā ir iznācis Vecumnieku novada domes informatīvā izdevuma “Vecumnieku Novada Ziņas” jūnija numurs.

Jaunais veidols paredz saturā ieviest regulāras tematiskās rubrikas, piemēram, rubrika «Novada vēstis» - vispārēji novada dzīves notikumi kopumā; rubrika «Viedokļi» – vadības, deputātu vai arī citu speciālistu viedoklis par aktuālo tēmu; rubrika «Tā domā novadnieki» – pagastu iedzīvotāju īsi, koncentrēti viedokļi par lappuses galveno aktuālo tēmu vai par citu novadam aktuālu tēmu; kā arī virkne citu rubriku.

17. aprīlī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par pašvaldības informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» jauno veidolu. Aprīļa Domes sēdē, ar deputātu vairākumu, tika nolemts izdarīt izmaiņas Vecumnieku novada domes informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» redakcijas nolikumā. Tādējādi nosakot, ka informatīvais izdevums tiks izdots A3 formātā. 

Izdoto informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» skaits gada laikā nemainās – paredzēti 22 izdevumi. Arī tirāžas skaits nemainās -  2200 eksemplāru.

Līdz šim par pašvaldības informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņu» druku un piegādi bija noslēgts līgums 7255,00 eiro + PVN vērtībā. Jaunais avīzes formāts tiks drukāts SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA», tā izmaksas būs mazākas – 5807,00 eiro + PVN gadā.

Elektroniski to varat lasīt sadaļā “Vecumnieku Novada Ziņas”: https://vecumnieki.lv/pasvaldiba/vecumnieku-novada-zinas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933