Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Finanšu komitejā vienojas par finansējumu remontdarbiem

Vakar, 10. jūlijā, notika finanšu komitejas sēde, kurā tika skatīts viens jautājums par finansējuma piešķiršanu izglītības iestāžu un struktūrvienību remontdarbiem.  

26. jūnija Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets”, sastādot šī gada budžetu tika paredzēts izglītības iestāžu remontus un arī autobusa iegādi skolēnu pārvadājumiem veikt no aizņēmuma līdzekļiem. Tā kā Finanšu ministrija izmainījusi nosacījumus un kritērijus attiecībā uz aizņēmumu saņemšanas iespējām Valsts kasē, kas nozīmē, ka tagad pašvaldībai uz aizdevumu jāstāv “dzīvajā rindā”, tad ar šiem grozījumiem tika rasti risinājumi autobusa iegādei skolēnu pārvadājumiem, Skaistkalnes vidusskolas jumta nomaiņai, PII Cielaviņa daļējai jumta nomaiņai, Mūzikas un mākslas skolai mākslas klases remontam un Misas pirmsskolas izglītības iestādes priekštelpas un vestibila remontam. Domes sēdē deputāti vienojās, ka tuvākajā laikā nepieciešams tikties un mēģināt rast finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem arī Stelpes un Valles izglītības iestāžu remontiem.

Finanšu komitejā Vecumnieku novada Domes deputāti ar 7 balsu PAR un 1 balss PRET nolēma piešķirt pašvaldības papildu finansējumu 23 624 EUR apmērā remontdarbiem šādās Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs un struktūrvienībās:

Izglītības iestāde/struktūrvienība

Papildus pašvaldības finansējums, EUR

Bārbeles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

5 228

Pakalpojumu centrs Bārbelē

    947

Vecumnieku vidusskola

3 000

Stelpes pamatskola

5 000

Valles vidusskola

9 449

Kopā

23 624

Kā arī izdarīt attiecīgus grozījumus Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets”.

Alise Barkauska

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933