Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nodrošina atbalsta personas pakalpojumu

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju.

Kopš 2017. gada 1. decembra ir uzsākta atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana visā Latvijā. Izmēģinājumprojekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. novembrim un tā ietvaros paredzēts nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu 330 personām. Atbalsta personas pakalpojumu varēs saņemt personas, kuras atbildīs šādiem kritērijiem:

  • personai ir garīga rakstura traucējumi – psihiska saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi;
  • persona ir pilngadīga;
  • personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
  • persona dzīvo sabiedrībā (nesaņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā);
  • persona vērsta uz sadarbību.

Atbalsta personas palīdzība lēmumu pieņemšanā tiks sniegta sešās dzīves jomās:

1) juridiskās palīdzības jautājumos;

2) finanšu jautājumos (t.sk. budžeta plānošanas, īpašumu pārvaldīšanas jautājumi u.c.);

3) ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;

4) veselības aprūpes jautājumos (līdz ārsta kabinetam);

5) sociālās aprūpes jautājumos;

6) atbalsta loka veidošanā.

Ja vēlaties piedalīties šajā projektā, sīkāku informāciju var iegūt biedrībā “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”, adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002, tālr. 67442828, , vai Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Plašāka informācija par atbalsta personas izmēģinājumprojektu: http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums.

Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja
63976733

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933