Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sludinājums par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957,  juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod atklātā pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sādus nekustamos īpašumus:

 

  • “Strēlnieku mežs”, Skaistkalnes pag., kad.apz. 40800030144, izsoles sākumcena – 40000,00 EUR, nodrošinājums – 4000,00 EUR, izsole 11.09.2019. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 11.09.2019. plkst.9.30. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
  • “Upeskrasti”, Skaistkalnes pag., kad.apz. 40800050082, izsoles sākumcena - 5000,00 EUR, nodrošinājums – 500,00 EUR, izsole 11.09.2019. plkst.10.30, pieteikšanās līdz 11.09.2019. plkst.9.30. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
  • “Ķīļu mežs”, Skaistkalnes pag., kad.apz. 40800020321, izsoles sākumcena – 2300,00 EUR, nodrošinājums - 230,00 EUR, izsole 11.09.2019. plkst.11.00, pieteikšanās līdz 11.09.2019. plkst.9.30. Izsoles noteikumu pieejami ŠEIT.
  • “Lejmeži”, Skaistkalnes pag., kad.apz. 40800050100, izsoles sākumcena – 5300,00 EUR, nodrošinājums – 530,00 EUR, izsole 11.09.2019. plkst.11.30, pieteikšanās līdz 11.09.2019. plkst.9.30.  Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.  Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa divu nedēļu laikā. Informācija par apskati pa tālr. 63976401.

Sludinājums pirmreizēji publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 6.augustā

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933