Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Lietuvas kolēģu pieredzes apmaiņa  Bauskā

6.augustā Bauskas novadā viesojās Lietuvas SOS bērnu ciematu Šauļos speciālisti. Pasākums bija plānots projekta “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (LLI- 405) ietvaros, kas tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam līdzekļiem.

Pirmā dienas daļa tika aizvadīta Bauskas novada Sociālā dienesta telpās, kur viesus uzņēma dienesta vadītāja Dina Romanovska. Viesiem interesēja sociālais darba struktūra un organizācija Bauskā un citviet Latvijā. Daudz, viņuprāt, interesanta un kaimiņiem jauna pastāstīja arī Vecumnieku novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča. Atšķirībā no mums, kaimiņvalstī ir tikai viena ārpusģimenes aprūpes forma – aizbildnis, turpretim, mums – vēl arī audžuģimenes un adoptētāji.

Tas, par ko varējām vienoties – mums ir tieši tāpat kā jums – ir aktuāls darba spēka trūkums sociālajā jomā.

Pēcpusdienā viesi devās uz Īslīces SOS bērnu ciematu, viesojās mammas Anitas mājā, apskatīja Ciemata biroju un Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”.

Latlit

Irēna Kalniņa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933