Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

SIA "Mūsu saimnieks" paziņojums par tarifa projektu

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, tarifa projekta iesniegšanas datums 19.08.2019. Vecumnieku novada Domei iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar izstrādāto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK padomes lēmumā Nr.1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" noteikto kārtību.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs par
1 MWh (EUR) (bez PVN)

Piedāvātais tarifs par
1 MWh(EUR)
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Siltumenerģijas ražošana, piegāde, tirdzniecība

53.70

68.07

Palielinājums par

26.76

RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN TIRDZNIECĪBAS TARIFA APRĒĶINS

TARIFA APRĒĶINA KOPSAVILKUMS

Noteiktais tarifs varētu spēkā stāties ar 2019./2020. gada apkures sezonu.  Tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifa pozīciju izmaiņām Vecumnieku novada Domes nomas maksa par 1.k/m nomu, 3% peļņa, siltumenerģētiķa atalgojums un nodokļi.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Mūsu saimnieks” birojā Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, katru darba dienu plkst.8.00-17.00 vai sazinoties pa tālruni 29645020 ar valdes locekli Ivaru Staškeviču, detalizēta informācija, zvanot 22006646 Ivo Berkoldam.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Mūsu saimnieks” Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, e-pasts: , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv.

Šā gada 6.septembrī plkst.19.30 Vecumnieku tautas namā notiks pakalpojumu lietotāju, Vecumnieku novada Domes, pakalpojuma sniedzēja pārstāvju uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu.

Paziņojums pirmreizēji publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 22.augustā

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933