Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada domes Sporta skolai jauns direktors

Kā jau zināms, 17. jūlijā Vecumnieku novada domē tika saņemts Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktora uzteikums ar lūgumu atbrīvot no minētā amata.

Lai nodrošinātu Sporta skolas efektīvu un nepārtrauktu darbību un direktora amata pretendenta virzīšanu apstiprināšanai Vecumnieku novada Domes sēdē iespējami īsākā termiņā, ar Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja 2019. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 3-21/2019/238 tika izsludināts atklāts konkurss uz Sporta skolas direktora amatu. 24. jūlija Domes sēdē tika nolemts izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktoru 25. jūlijā. Uz laiku, līdz jauna Sporta skolas direktora apstiprināšanai, par šī amata pienākumu izpildītāju iecēla Sporta skolas metodiķi un izsludināja atklātu konkursu uz Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktora amatu, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2019. gada 15. augustam.

2019. gada 19. augustā notika Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktora amata vietu pretendentu izvērtēšanas komisijas sēde, kopumā bija pieteikušies 3 pretendenti. Veicot pārrunas un izvērtējot iesniegtos dokumentus, visaugstāko punktu skaitu ieguva pretendents Jānis Plūme.

Jānis Plūme atceras, ka 2007. gadā atgriezties Vecumniekos viņu pierunājis tēvs un A. Ķiņķevskis, lai strādātu vidusskolā par skolotāju. «Pēc tēva nāves sāku strādāt par treneri ar pieaugušo un jauniešu komandām Sporta skolā. Volejbols ir mana sirdslieta, hobijs un darbs vienlaicīgi. Tā ir iespēja atjaunoties un darīt to, kas sirdij tuvs. Kopš esmu volejbolā, mēs kopīgi esam izcīnījuši skaistas uzvaras, sagatavojuši izlases kandidātus un palīdzējuši izaugt labiem cilvēkiem. Bez izveidotās treneru komandas, tas būtu grūti. Liels paldies maniem kolēģiem, kuri ir izcili speciālisti!» atzīst J. Plūme.

IMG 4443

Uzzinot, ka Sporta skolas direktora vakance ir brīva, J. Plūme devies pie Vecumnieku novada domes vadības un izteicis vēlmi kļūt par Sporta skolas direktoru. Ņemot vērā, ka amatam tika izsludināts konkurss, J. Plūme, protams, tajā arī piedalījies. «Esmu ar Sporta skolu jau no paša sākuma,» atzīst. J. Plūme.

Kādi varētu būt pirmie darbi, kā Sporta skolas direktoram? Jau šodien J. Plūme bija plānojis doties uz Ogri, kur mūsu Sporta skolas 6 volejbola komandas piedalās Latvijas volejbola federācijas rīkotajā Vasaras volejbola spēļu finālposmā, taču Domes sēdes dēļ nepaspēja aizbraukt. J. Plūme stāsta, ka «jauniešiem ir nepieciešams atbalsts. Katra uzvara būs svētki, jo visās grupās esam jaunākais gads. Visvairāk gribu redzēt, kā veiksies mūsu pašiem mazākajiem puikām.» «Protams, pirmais, kas jāizdara – jāiepazīstas un jāparaksta jaunais darba līgums, kam sekos kārtīga iepazīšanās ar esošo situāciju Sporta skolā – steidzamākie darbi, inventārs, dokumentācija, iespējas un vajadzības, kā arī apzināšu savu sākuma punktu Sporta skolā. Un tad jau kopīgi uzsāksim Jauno mācību gadu!» tuvākajos plānos dalās J. Plūme.

Deputāti ar ieinteresētību uzņēma J. Plūmes nākotnes vīzijas un plānus, tāpēc 28. augusta Domes sēdē ar balsu vairākumu tika atbalstīta direktora stāšanās amatā.

Alise Dreimane

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933