Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Laimes zīmē aizritējusi novada pedagogu konference 2019

Par rudens klātesamību ikviens var noprast pēc cilvēku un dzīvnieku rosības, labības kulšanas smaržas, apartajiem laukiem un piemāju dārzos augošajām gladiolām.

Taču rudens sākumu vislabāk raksturo pirmā skolas diena, kad bērni un skolotāji saposušies dodas uz skolu. Dažiem skolēniem šī ir pirmā skolas diena, neziņa par saviem skolas biedriem un audzinātāju, taču acīs ir neviltots prieks – nu es esmu liels! Arī daudziem jaunajiem skolotājiem pirmā skolas diena kā pedagogam ir, kas jauns, neziņa par saviem audzināmajiem, lieli mērķi un sapņi nākotnē.

Tieši pedagogi ir tie ar kuriem skolēns pavada lielu daļu dienas, viņi ir tie, kuri māca ne tikai mācību priekšmetus, bet arī dzīves likumus, tāpēc katrs skolotājs ir pelnījis saņemt nesavtīgu “paldies”. Arī Vecumnieku novada un Mazzalves pamatskolas pedagogi ir pelnījuši šos vārdus dzirdēt, tāpēc vakar, 29. augustā, Vecumnieku tautas namā notika ikgadējā novada pedagogu konference, kurā pedagogi tika sumināti par ilggadēju, radošu un pašaizliedzīgu darbu, novada un izglītības iestādes vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.

Pasākumu atklāja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, kurš sveica visus klātesošos pedagogus ar jauno mācību gadu, viegli pajokojot par to, ka šogad viņi varēs atpūsties vienu dienu ilgāk. Domes priekšsēdētājs iepazīstināja arī ar konferences tēmu - laimīgs skolotājs: “Šodien laimīga skolotāja pamācībai būs tikai teorija, praktiskie darbi sāksies pirmdien. Gribētu novēlēt, lai praktiskie darbi vainagotos ar šodienas saukli, lai jūs mācību gada noslēgumā varētu teikt - es esmu laimīgs skolotājs.”

Turpinājumā pedagogu pilnīgai laimei un labsajūtai uz tautas nama skatuves,ar muzikālu sveicienu, kāpa mūziķis Igo kopā ģitāras spēles meistaru Ēriku Upenieku. Abi mūziķi skolotāju publiku spēja iekustināt jau ar pirmajām dziesmām, skaidrs bija viens – šodien visapkārt mums ir laimīgi skolotāji!

Pēc pozitīvā muzikālā priekšnesuma gaisā mijās prieks un satraukums, visapkārt reibinoša puķu smarža, kas liecināja par svarīga brīža tuvošanos – atzinības rakstu saņemšanu.

Vecumnieku novada domes Atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības jomā saņēma:

  • Skaistkalnes vidusskolā - Gunta Romanovska, Elita Kaminska;
  • Stelpes pamatskolā – Austra Ālmane;
  • Misas vidusskolā – Mārīte Ozola, Valija Vaina, Gunita Jefremova;
  • Valles pamatskolā – Regīna Polāne, Daina Trantovska;
  • Pirmsskolas izglītības iestādē “Cielaviņa” – Solvita Baļčūne, Zita Saule;
  • Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā – Lelde Rasnace, Līga Opincāne, Līga Eglīte, Antra Gustsone, Iveta Bērziņa;
  • Vecumnieku vidusskolā - Ingrīda Tamane, Iveta Evarte, Anda Kuzma, Ivanda Ieveniece, Daiga Alde.

Prieks ir arī par katru jauno pedagogu, kuri ir apņēmušies iemācīt bērniem savas zināšanas un kļūt par labu draugu un līdzgājēju līdz pat skolas beigšanai, nereti arī pēc tās. Šogad Vecumnieku novada pedagogu saimei pievienojas 5 jauni, atvērti un pozitīvi skolotāji. Arī viņi tiek sveikti šajā brīnišķīgajā notikumā. Lai arī uz konferenci nevarēja ierasties visi jaunie pedagogi, kas parāda tikai to, ka viņi jau ar pilnu atdevi  ķērušies pie darbiem, tomēr katram tiek novēlēta izturība, pacietība un enerģija.

Skaistkalnes vidusskolas un sākumskolas jaunā pedagoģe Gunita Barena atzīst, ka pedagoga galvenais uzdevums ir sadarbība un saskarsme ar bērniem, nepieciešama savstarpēja mijiedarbība, jo arī skolēns skolotājam daudz ko var iemācīt, vajag tikai ieklausīties. “Būšu gan pedagogs, gan draugs, jo tikai tādā veidā iespējams nodibināt labas attiecības ar bērniem,” ar saviem nākotnes plāniem dalās G. Barena. Pedagoģe kolēģiem vēl veiksmīgu un iecerēm bagātu gadu, savukārt, saviem audzināmajiem - raitu deju soli.

Pēc Vecumnieku novada pedagogu sumināšanas Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals uzrunā ieskicēja valsts aktualitātes izglītības jomā. Šobrīd ļoti aktuāls temats ir pedagogu trūkums valstī, Domes deputāts cer, ka nākotnē tas mainīsies. Priecīgā ziņa ir tāda, ka pedagogiem celsies atalgojums. Kā viens no visaktuālākajiem tematiem valstī ir novadu reformas, kuru dēļ tiek atteikta kreditēšana, taču mūsu novada budžets tika nedaudz pārplānots, līdz ar to Skaistkalnes vidusskola un Valles pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa” tikusi pie jauna jumta, kā arī pārējās skolās tūliņ tiek steigti pēdējie remontdarbi. Jaunas zināšanas tiks iegūtas 4. septembrī, kad izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska paplašinātā delegācijā kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Izglītības un zinātnes ministriju tiksies ar pašvaldībām un iepazīstinās ar savu redzējumu valstī attiecība uz skolu tīklu.

Skolotāju konferencē piedalījās arī Neretas novada Mazzalves pagasta pedagogi, izglītības speciāliste Žanna Miezīte, kura pasniedza apbalvojumu «Gada skolotājs 2019». Apbalvojumam pretendentus izvirzījuši kolēģi, to saņēma Mazzalves pamatskolas matemātikas skolotāja, tautisko deju skolotāja Silvija Ivanova.

Pēc svinīgās daļas turpinājās laimes formulu apskatīšana caur lekciju “Laimes dimensijas”, pozitīvus padomus ikdienā sniedza Latvijas neatkarīgās televīzijas moderators, žurnālists Haralds Burkovskis, pēc tam šķetināt un aplūkot laimi no dažādam šķautnēm tika aicināta Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību jomā, VITAE lektore Andžela Sokolova ar lekciju “Laimīgi pedagogi= laimīgi skolēni= laimīgi vecāki.

Foto galerija pieejama ŠEIT.

Alise Barkauska

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933