Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnamadaras” izsoli

 Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957,  juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod atklātā pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalnamadaras”, Kurmenes pag., kad.Nr. 32620060020, izsoles sākumcena – 1500,00 EUR, nodrošinājums – 150,00 EUR, izsole 16.10.2019. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 16.10.2019. plkst.9.30.

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa viena mēneša laikā. Informācija par apskati pa tālr. 63976401.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 5. septembrī

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933