Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saņemta atbildes vēstule no Satiksmes ministrijas par autoceļu stāvokli Vecumnieku novadā

Augusta sākumā Vecumnieku novada dome nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai par kritisko situāciju uz valsts autoceļiem Vecumnieku novadā. 5. septembrī Vecumnieku novada dome saņēma atbildes vēstuli no Satiksmes ministrijas un VAS «Latvijas Valsts ceļi», to parakstījuši VAS „Latvijas Valsts ceļi” Bauskas nodaļas vadītājs Dzintars Dzenis un Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākais eksperts Ainārs Brūvers.

Vēstules teksts: “Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir izskatījusi Jūsu vēstuli par situāciju uz valsts reģionālajiem autoceļiem P87 Bauska – Aizkraukle un P88 Bauska – Linde Vecumnieku novadā.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta, balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

Informējam, ka valstī kopumā apmierinošā stāvoklī ir 396 km un sliktā stāvoklī ir 377 km valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu, tādējādi pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minētā autoceļa sakārtošanas darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 2020. – 2022.gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut autoceļu P87 Bauska – Aizkraukle un P88 Bauska – Linde grants segumu sakārtošanas darbus.

Papildus informējam, ka valsts autoceļu ikdienas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. Noteikumi nosaka, ka zāle, kas aug uz valsts autoceļa nomales un tai piegulošas nogāzes 1,0 – 1,5 m platumā, “C” uzturēšanas klases autoceļiem, kurā ietilpst P87 Bauska - Aizkraukle un P88 Bauska – Linde, veģetācijas periodā jāpļauj tikai vienu reizi sezonā. 2019. gadā valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle uzturēšanas darbos izlietoti 128 143,52 euro un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska – Linde uzturēšanai izlietoti 125 767,62 euro.

Darām zināmu, ka Vecumnieku novada teritorijā esošajam  valsts reģionālajam autoceļam P87 Bauska-Aizkraukle posmā km 22,461 – 56,280 zāles pļaušanu autoceļa nodalījuma joslā VAS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs” Bauskas un Aizkraukles nodaļas plāno uzsākt 2019. gada 10. septembrī, savukārt valsts reģionālajam autoceļam P88 Bauska – Linde posmā km 28,357 – 33,720 zāles pļaušanu autoceļa nodalījuma joslā 2019. gada 6. un 7. augustā veikusi VAS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs” Ogres nodaļa, bet posmā km 16,32 – 28,357 zāles pļaušanu autoceļa nodalījuma joslā Bauskas nodaļa plāno uzsākt 2019. gada 16. septembrī.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai “C” ikdienas uzturēšanas klasei.”

Vecumnieku pašvaldības izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis atklāj, ka izvērtēs iespēju, lai rudenī aicinātu  Satiksmes ministrijas, VAS "Latvijas Autoceļu uzturētāju" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus tikties ar iedzīvotājiem.

 

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933