Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Misas bērnudārzā ar vecāku līdzdalību pabeigta nojumes atjaunošana

Jau maija mēnesī Misas vidusskolas pirmsskolu grupu vecāki vērsās pie Vecumnieku novada domes ar lūgumu finansiāli atbalstīt Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā esošās nojumītes un smilšu kastes atjaunošanu.

Finansējums tika lūgts tikai būvmateriālu iegādei, visus darbus veikt bija gatavi bērnu vecāki. Kā jau iepriekš ziņots, 22. maija Domes sēdē nolēma piešķirt lūgto finansējumu.

Tūlīt pēc finansējuma iegūšanas, maija beigās bērnudārza pagalmā notika labdarības koncerts. Kopīgi tika saziedoti 230,34 eiro. Koncerta klausītāju saziedotā nauda tika izlietota dažādu aktivitāšu centriņu ierīkošanai, kas attīsta audzēkņu prāta spējas, motoriku, līdzsvaru u.c. iemaņas.

 MG 0566

Līdz ar finansējuma iegūšanu, vecāki brīvajos brīžos pēc darba aktīvi sāka rosīties bērnudārza teritorijā. Ar prieku darbos iesaistījās arī vecākie bērni, kuri vakaros kopā ar vecākiem demontēja vecās smilšu kastes malas, jo tās bija kļuvušas nedrošas, kā arī darīja citus mazākus darbiņus.

6. septembrī notika nojumes atklāšanas svētki - ar sarkanās lentas pārgriešanu, ar dāvanām, ar darbīgo vecāku un viņu mazo palīgu klātbūtni, kuri ar gandarījuma sajūtu vēroja paveikto. Priecāties par skaisto, gaišo, aktivitātēm pilno nojumi, sakopto tās apkārtni un pateikties visiem iesaistītajiem vēlējās arī visi pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu bērni kopā ar audzinātājām. Jo kurš gan labāk spēs novērtēt paveikto? Mazie pirmsskolnieki kopā ar mūzikas skolotāju Ivetu Slokenbergu šim nozīmīgajam notikumam par godu sacererējuši pat savu himnu rotaļlaukumam.

 MG 0578

Projekta iniciatore Vanda Vēvere dāvināja bērnu apgleznotu krūzīti un lielu paldies teica visaktīvākajiem projekta dalībniekiem - Karpovu ģimenei - Aleksandram ar dēliem Aleksi un Linardu, Sandrai Vēverei, Ērikam un Klintai Rājeviem, Sergejam Konstantinovam un Sigitai Bukovskai, Ramonai Ponomarenko, Rinaldam Freimanim, Dienu ģimenei, Baibai Tēraudai par viņas darinātajām “PINU” ligzdiņšūpolēm, kuras papildina jau otro laukumiņu Misas bērnudārza teritorijā, Z/S “Bogdani”, Andrim Beināram, Tomam Veidem, skolas direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Ludvigam Indreļunam, pirmsskolas skolotāju palīdzēm Ivetai Krūmiņai un Jeļenai Paulai, Vecumnieku novada domei un izpilddirektora vietniekam Guntaram Veismanim, kurš projekta laikā vienmēr uzklausīja, neliedza padomu un arī praktiski palīdzēja atrisināt visdažādākās situācijas.

 MG 0759

Arī skolas direktore Anna Balgalve ar prieka un gandarījuma sajūtu pateicās atsaucīgajiem projekta dalībniekiem, pasniedzot katram piemiņas rakstu –
“Tencinājumu par došanu”.

Pateicības vārdus un nelielas dāvaniņas čaklie darboņi arī saņēma  no Vecumnieku novada domes pārstāvja Guntara Veismaņa, kurš pauda prieku par paveikto.

Pēc tam bērni steidza izmēģināt aktivitāšu dēļus ap nojumi, uzzīmēt pirmos zīmējumus uz tāfeles, apskatīt citas jaunās mantas un nodarbes, kas parādījušās nojumē!

Foto galerija pieejama ŠEIT

Alise Dreimane

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933