Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Uzklausīšanas sanāksmē asi diskutēts par piedāvāto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu

6. septembra vakarā Vecumnieku tautas namā uzklausīšanas sanāksmē tikās SIA “Mūsu saimnieks”, Vecumnieku novada Domes pārstāvji un Vecumnieku pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji. Iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli par SIA “Mūsu saimnieks” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Uzklausīšanas sanāksmes mērķis bija informēt pakalpojuma lietotājus par tarifa projektā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz neskaidrajiem ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem un uzklausīt SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāju ieteikumus un priekšlikumus.

Ar SIA “Mūsu saimnieks” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta kopsavilkumu iedzīvotāji tika aicināti iepazīties tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv. Iepazīstoties ar šo informāciju varēja uzzināt, ka noteiktais tarifs varētu spēkā stāties ar 2019./2020. gada apkures sezonu, kā arī tika paskaidrots, ka tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifa pozīciju izmaiņām - Vecumnieku novada Domes         pamatlīdzekļu – katlu mājas un siltumapgādes tīklu nomas maksu, 3% peļņu, siltumenerģētiķa atalgojumu un nodokļiem.

Iedzīvotāji uz tikšanos bija ieradušies kuplā skaitā, iepazinušies ar tarifa projekta kopsavilkumu, gatavi uzdot sev interesējošos jautājumus, ar cerību uz tiem saņemt pamatotas atbildes, kā arī, iedzīvotāji bija gatavi sniegt savu viedokli un ierosinājumus, lai atrisinātu radušās problēmas un domstarpības komunikācijā starp pakalpojumu sniedzēju un saņēmējiem.

Uz jautājumiem atbildēt bija ieradušies - Vecumnieku domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, SIA “Mūsu saimnieks” pārstāvis, valdes loceklis Ivars Staškevičs, SIA „Smart meter” pārstāvis Ivo Berkolds, kurš veicis siltumapgādes tarifu aprēķinus, Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis, kurš arī vadīja šo sarunu.

Uzklausīšanas sanāksmi iesāka Guntars Veismanis īsumā iepazīstinot ar situāciju - 19. augustā Vecumnieku novada Domē tika saņemts iesniegums no SIA “Mūsu saimnieks” par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto metodiku. G. Veismanis arī klātienē informēja par iesniegumā minēto – ar ko saistītas tarifu izmaiņas.

Esošais tarifs ir 53,70 eiro bez PVN par 1 megavatstundu (MWh), plānotais - 68,07 eiro bez PVN par 1 MWh, tādejādi siltuma tarifs palielinātos par  26,76 procentiem.

Pēc tam Ivars Staškevičs centās paskaidrot sīkāk, kāpēc tarifs tiek palielināts. Arī Ivo Berkolds izteica savu viedokli par pielietoto metodiku, dalījās savā pieredzē saistībā ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem un tarifiem. Iedzīvotāji bija ļoti ieinteresēti un steidza pēc iespējas ātrāk uzdot dažādus jautājumus, interesējās, cik lieli ir pamatkapitāla nolietošanās termiņi, jautāja par katlu mājas finansēšanu, par kurināmā izmaksām un tā mitruma un kvalitātes pārbaudēm pieņemot kravu, par siltumenerģētiķa amata aprakstu un darba pienākumiem, par šī amata nepieciešamību, par administrācijas izmaksu sadalījumu, jautāja, cik lieli ir siltuma zudumi siltumtrasēs u.c. jautājumiem.

Uzklausīšanas sanāksme izvērtās ļoti gara, tās laikā tika uzdoti neskaitāmi jautājumi, uz tiem sniegtas atbildes, kuras gan visas neapmierināja sanākušos iedzīvotājus, pie kopēja un vienojoša viedokļa nonākt bija ļoti sarežģīti.

Ivars Staškevičs un pārējie pārstāvji nebija nākuši strīdēties, bet gan paskaidrot un mēģināt atrisināt radušos situāciju tā, lai visiem būtu saprotami veiktie aprēķini. I. Staškevičs apliecināja, ka ir atvērts turpmākām sarunām un gaida tikšanos ar vairākiem sanāksmes dalībniekiem, lai kopīgi mēģinātu risināt radušās problēmas un neskaidrības. Uzņēmuma pārstāvis solīja, ka tiks pārskatīta metode par administrācijas izmaksu attiecināšanu uz siltumapgādes tarifu.

Iedzīvotāji ieteica arī uzņēmuma gada pārskatus, dažādus operatīvos pārskatus publicēt tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, lai tie būtu brīvi pieejami iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji redzētu, kā kapitālsabiedrība strādā, iespējams, tad nerastos tik daudz neskaidrību, tik daudz jautājumu.

Pēc tikšanās tiek sagatavota Vecumnieku novada domes norādījumu vēstule SIA „Mūsu saimnieks” par tikšanās laikā identificētajām lietām – kļūdām, kuras jānovērš aprēķinos, kā arī jāsniedz skaidrojums par pakalpojumu kvalitātes, nodrošināšanas efektivitātes un darbības ekonomiskuma uzlabošanas jautājumiem.

Pēc šo labojumu izdarīšanas un skaidrojumu saņemšanas, jautājums tiks virzīts apspriešanai Vecumnieku novada Domes komitejās, lai pieņemtu lēmumu Domes sēdē.

 

Alise Dreimane

 

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933