Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

Jau sesto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi. 

Aktīvās nodarbinātības pasākumam varēja  pieteikties, reģistrējoties NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/. Jauniešu aktivitāte arī šogad bija augsta un uz Vecumnieku novada domē piedāvātajām darba vietām pieteicās daudz strādāt gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt darbu novada domē nebija iespējams.

Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) nodrošināja 29 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai visos novada pagastos. NVA nodarbinātības pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja strādāt vienu mēnesi.

Vecumnieku pagastā strādāja 9 jaunieši, Skaistkalnes un Valles pagastā tika nodarbināti 6 skolēni, Bārbeles un Stelpes pagastā vasaras brīvlaiku lietderīgi izmantoja 3 jaunieši, bet Kurmenes pagastā vasaras darbos iesaistījās 2 jaunieši.

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba vadītājam tiek piešķirta ikmēneša dotācija par katra bērna darba vadīšanu. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna  un skolēna darba vadītāja darba algu.

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūkst- jāveic pagastu publiskās un  zaļās teritorijas sakopšanas darbi,  jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, un bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika.

Vecumnieku pagasta darbu vadītāja Līga Veismane ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību -  bērni darīja dažāda veida darbus – veica dzīvžogu griešanu, celiņu tīrīšanu, puķu ravēšanu, laistīšanu un palīdzēja citos darbos. Skolēni tika iesaistīti Liliju svētku organizēšanas darbos. Atzīstama ir skolēnu iniciatīva, iesaistoties ar idejām un risinājumiem darbu organizēšanā. Līga atzīst, ka nekādu problēmu neesot bijis, un visi viens otru sapratuši  no pusvārda.

IMG 20190828 WA0001

Arī Kurmenes pagasta pārvaldē bērni tika iesaistīti visdažādākajos darbos - sākot ar teritorijas sakopšanas darbiem (atkritumu savākšanu, zāles pļaušanu, telpu uzkopšanu u.c.), kā arī malkas kraušanu. Neatsverama bija palīdzība Pēterdienas svētku un Kurmenes sporta svētku organizēšanā. Ar savu darbu skolēni ļoti atviegloja darbu Kurmenes pagasta pārvaldes saimniecības darbiniekiem. Abi skolēni, kas piedalījās vasaras darbos, strādāja ļoti cītīgi un rūpīgi- nebija nekādu problēmu vai grūtību.

Stelpes pagasta pārvaldes teritorijā skolēni ravēja bruģi un puķu dobes, veica labošanas un labiekārtošanas darbus, stādīja dekoratīvos krūmus. Skolēni palīdzēja arī pagasta Līgo svētku, teātra svētku un sporta svētku organizēšanas darbos. Tā kā vasarā āra darbos ir daudz darāmā, tad pagasta teritorijas sakopšanas darbos palīdzīgas rokas noderēja.

Kā viens no apstākļiem, kas nedaudz sarežģīja darba gaitu uzsākšanu, bija algas nodokļu grāmatiņas reģistrēšana VID informācijas sistēmā, jo skolēniem vairākkārtīgi bija jāatgādina reģistrēt datus, lai saņemot algu nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.

Bārbeles pagastā jūnija mēnesis pagāja malkas gatavošanai ziemai, kur skolnieks cītīgi krāmēja sagatavoto malku strēķos, kā arī cītīgi piedalījās estrādes sagatavošanai Līgo svētkiem. Jūlija mēnesī skolniece tika iesaistīta teritorijas sakopšanas darbos: puķu dobju kopšana (ravēšana, laistīšana, mulčas bēršana uz dobēm), ietvju tīrīšana, parka kopšana un šajā mēnesī estrāde tika gatavota kapelu saieta pasākumam. Augusta mēnesī skolniece arī iesaistījās teritorijas sakopšanas darbos un dekorēja parka estrādi aktivitāšu dienai, kur gan lieli, gan mazi piedalījās sporta aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Arī Bārbeles pagasta pārvaldē atzīst, ka Vasaras periodā daudz laika prasa tieši teritorijas kopšana un katras papildus rokas noder.

Kā vienu no problēmām, ar ko bija jāsaskaras Bārbeles pagasta pārvaldē, bija grūtības atrast strādniekus, jo daudziem ir savas saimniecības vai vecāki jau bērniem vasaru saplānojuši pēc saviem ieskatiem. Šovasar diviem no skolniekiem darbs pagastā bija pārbaudījums pašiem sev, jo ikdienas dzīvē pašiem mājās vecāki nav likuši darīt darbiņus, ko akurāti izpildīja, strādājot pārvaldē.

Līdzīgi kā citos Vecumnieku novada pagastos, arī Vallē skolnieki strādāja pagasta teritorijas sakopšanas darbos. Darbi tika veikti pludmales teritorijā, pagasta pārvaldē, kapu teritorijās. Valles pagasta pārvaldē atzīst, ka skolnieku darbs vasarā ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs gan pagasta sabiedrībai, gan arī pašam skolēnam.

Arī nākamgad Vecumnieku novada dome plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Visus strādāt gribētājus aicinām jau laicīgi pieteikties pagastu pārvaldēs vai pie Vecumnieku novada domes projektu koordinatores Alīnas Žukauskas.  

NVA Logo

Sagatavoja: Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
Alīna Žukauska
Tālr. 63920596
e-pasts:

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933