Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Novada dome aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības apbalvojumiem

Ievērojot novada tradīciju, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas vakarā, 18. novembrī, svinīgā ceremonijā tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi iepriekš izvirzītiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citu darbības jomu attīstībā.

Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikumu, novērtējumu iespējams izteikt sekojošu pašvaldības apbalvojumu formā:

  • Vecumnieku novada Gada cilvēks;
  • Vecumnieku novada Domes Goda raksts;
  • Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts.

Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Domes deputāti, uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisku organizāciju vadītāji vai iedzīvotāju grupa (vismaz 5 pilngadīgas personas).

Lūdzam ikvienu aktīvi iesaistīties un pieteikt kandidātus Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 vai pagastu pārvaldēs, saskaņā ar Vecumnieku novada Domes apbalvojumu NOLIKUMU.

Pieteikumā jānorāda:

  • apbalvošanai izvirzītās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darbavieta, amats vai nodarbošanās (fiziskai personai);
  • nosaukums, juridiskā adrese, darbības joma (juridiskai personai);
  • nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu;
  • apbalvojuma veids, kādam persona tiek izvirzīta.

Iesniegtos pieteikumus izskatīs priekšsēdētāja izveidota apbalvošanas komisija 7 locekļu sastāvā. Iesniegumā var norādīt vairākus apbalvojuma veidus, tādā gadījumā vispirms tiks vērtēta augstākā norādītā apbalvojuma piešķiršana, un, ja tā netiks atbalstīta, tiks vērtēta pēc nozīmīguma nākamā apbalvojuma piešķiršana.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu varēs iesniegt līdz 10. oktobrim.

Informējam, ka sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai Vecumnieku novada domes apbalvojumu izvirzīšanai. Personas dati tiks nodoti Vecumnieku novada domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijai. Atbilstoši nolikumam, ar datiem iepazīsies arī Vecumnieku novada domes sekretāre-lietvede, par finansējuma piešķiršanu spriedīs Domes deputāti. 

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi var iegūt, sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas personas datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu  vai pa tālruni 63933323.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933