Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

"Sakoptākais īpašums" un "Iedzīvotāji veido savu vidi" 2019 apbalvošana

Ir pagājusi darbiem piepildīta vasara un ir pienācis laiks, kad ar gandarījuma sajūtu doties uz Bārbeles tautas namu, kur 4. oktobra vakarā tika rīkots noslēguma pasākums konkursiem "Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019" un "Iedzīvotāji veido savu vidi 2019".

Kopā pulcējās abu konkursu dalībnieki, lai atskatītos uz paveiktajiem darbiem un priecātos par sakoptākas apkārtnes radīšanu.

Atklājot pasākumu, Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals pateicās klātesošajiem par ieguldīto darbu sakoptas vides radīšanā, pauda prieku, ka ar katru brīdi tā tiek sakoptāka arvien vairāk un uzsvēra, ka tieši tas vieno abus konkursus – skaistāka un labāka novada veidošana.

Konkurss “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019”

Konkursa “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019” mērķis ir vairot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā, pagastā, novadā un valstī, iesaistīt iedzīvotājus novada vizuālā tēla un pazīstamības veidošanā, veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām.

Konkursā “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019” piedalījās novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti – ēkas un tām piekrītošā zeme. Šogad konkursa nolikumā tika ieviestas izmaiņas – netika vērtētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkas un teritorija, kā arī daudzdzīvokļu ēkas – vērtēja tikai ģimenes mājas un viensētas, piešķirot nominācijas “Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā” un “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”. Tika izraudzīts arī balvas “Novada odziņa” saņēmējs.

Konkursam bija arī vairāki atbalstītāji un pateicības balvas bija sagatavojis SIA “Florabalt” no Valles pagasta, dāvinot dalībniekiem kūdras maisus, kā arī Valles pagasta stādaudzētava “Dzērves”, dāvinot interesantos klājeniskos kadiķus.

Komisija, kurā bija pa pārstāvim no katra pagasta, viesojoties konkursam pieteiktajos īpašumos, vērtēja tos no dažādiem aspektiem. Visi konkursa dalībnieki atzīst, ka savus īpašumus kopj un uztur kārtībā vispirms jau paši priekš sevis, savam priekam. Taču saimnieku ieguldīto darbu gan novērtē visi – gan garāmgājēji, gan tie, kuri viesojās sētā, gan arī tie, kuri brauc cauri novadam.

Pateicību par sakoptas vides veidošanu un dalību konkursā saņēma:

 • Stelpes pagasta sēta “Zemītes”, īpašniece Ināra Pūpola.

Viesojoties sētā, konkursa vērtēšanas komisija bija patīkami pārsteigta par atjaunoto seno lauku māju un iekopto dārziņu. Žūrijas pārstāvji varēja gūt sev gan  jaunas idejas, gan dalīties arī ar savām zināšanām. Žūrija guva pārliecību, ka ar augļu un dārzeņu dārziem ir lielāka iespēja pievilināt bērnus un mazbērnus vasaru pavadīt laukos, kā arī uzņemt vitamīnus un enerģiju visai ziemas sezonai.

 • Stelpes pagasta lauku sētas “Līvi” un “Liepas”, saimnieki Gita Priede un Gunārs Homčenko.

Šo māju saimnieki konkursā piedalās jau atkārtoti, tāpēc žūrijai bija iespēja vēlreiz viesoties pie saimniekiem un redzēt izmaiņas, redzēt, kā lauku sēta top arvien sakoptāka, skaistāka un krāšņāka. Lai gan saimnieks nedižojās ar paveikto, komisija spēja saskatīt un novērtēt ieguldīto darbu, kas nebūt nav bijis mazs.

Pateicību un nomināciju “Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā” ieguva:

 • Stelpes pagasta ģimenes māja Upes ielā 13, tās saimnieki Valērija un Rodžers Heizeldeni.

Šajā sētā vienmēr laipni tiek uzņemti viesi. Katru gadu tiek radītas jaunas lietas, dota tām “otrā dzīve” un izveidots daudz kas interesants, piemēram, putnu būris no veca zābaka, kurš pie tam ir apdzīvots. Komisiju saimnieki sagaidīja ar veselu prezentāciju par to, kā māja ir mainījusies.

Apbalvojumu “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā” ieguva:

 • Kurmenes pagasta viensēta “Jurišāres 2”, saimnieki Ingrīda un Aivalds Bergi.

Interesanti, ka komisiju pieņēma Aivalds, jo Ingrīda bija komandējumā ārzemēs. Sākotnēji saimnieks bija visai nerunīgs, bet sarunas gaitā viņš atklāja dažādas interesantas lietas – gan par atgādinājumiem īsziņu veidā, lai puķes tiktu laikā aplaistītas, gan par pārsteigumiem, kurus sagādā sievai, gan par 4 kaķu meitenītēm, kuras ir nosauktas zēnu vārdos – jo vārdus devuši bērni. “Teritorija patiešām ir ļoti skaista un sakopta, godam nopelnīta nominācija šajā kategorijā,” atzina J. Kovals, sveicot saimniekus.

Titulu "Vecumnieku novada odziņa" ieguva:

 • Vecumnieku pagasta “Lielpakalni”, saimniece Vija Barisa.

Tieši saimniece ir bijusi tā, kura vērtēšanas komisiju “īpaši uzrunājusi”, atklājusi sevi kā daudzpusīgu personību – tieši tas lika piešķirt “odziņu”. Šogad tā piešķirta par dvēseles un vides sakoptību. Vija rūpējas ne tikai par sētu, kurā dzīvo, bet arī par audžubērniem un raksta dzeju, ar kuru priecēja arī komisiju un plašāku sabiedrību. Šī bija pirmā sēta, ko komisija apskatīja un atzina, ka tieši Vija visiem konkursa dalībniekiem uzlikusi augstu latiņu.

Noslēgumā paldies tika teikts arī žūrijas dalībniekiem: Eleonorai Maisakai, Valdim Rusiņam, Diānai Ruģelei, Sandrai Neliusai un Jānim Kovalam. Viesošanos katrā sētā žūrija iesāka ar latviešu tautas dziesmu “Div' pļaviņas es nopļāvu”, ko arī šajā vakarā, aicinot visus skanīgi dziedāt līdz, nodziedāja.

 

Konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”

Vakara otrajā daļā tika sveikti konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”, kas tika rīkots jau septīto gadu, dalībnieki. Projektu koordinatore Alīna Žukauska informēja, ka pa šiem 7 gadiem ir īstenoti jau 84 projekti – pateicoties iedzīvotāju apņēmībai un iniciatīvai ir sakoptas un izremontētas neskaitāmas daudzdzīvokļu koplietošanas telpas, pagalmi, stāvlaukumi, rotaļlaukumi, parki, kapsētas un citas sabiedriskas vietas.

Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Šovasar konkursā piedalījās 12 darba grupas, iedzīvotāji no visiem novada pagastiem.  Vecumnieku pagastā tika īstenoti 8 projekti, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagastos katrā pa vienam projektam.

A.Žukauska atklāja, ka, lai īstenotu savus lolotos projektus, iedzīvotāju darba grupas veltīja savu laiku un darbu vakaros, brīvdienās un atvaļinājumos.

Vērtēšanas komisijai, apsekojot paveiktos projektus, vienmēr ir interesanti redzēt, kā izmainījusies projekta vieta, redzēt gandarījumu projektu dalībnieku acīs, uzzināt, kā veicās projekta attīstības gaitā, ar kādiem sarežģījumiem nācās saskarties un kā projekts ir saliedējis kaimiņus.

Konkursa dalībnieki:

 • Darba grupa “Autobraucēji” - paplašināja automašīnu stāvlaukumu Kurmenes pagasta “Silmaču” daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Projekta ietvaros tika demontēta bijusī gāzes krātuve un tās vietā ierīkots automašīnu stāvlaukums. Papildus tam, tika atjaunota arī smilšu kaste blakus esošajā bērnu laukumiņā.
 • Darba grupa “Beibeži 8” – Vecumnieku pagasta Beibežos labiekārtoja piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un pagalmu. Projekta ietvaros pie daudzdzīvokļu mājas tika paplašināts pagalms – izveidotas stāvvietas automašīnām, kā arī piebraucamajam ceļam tika atjaunots segums ar šķembām.
 • Darba grupa “Rīgas iela 31” – Vecumniekos Rīgas ielā 31 izveidoja automašīnu stāvlaukumu – sakārtoja apkārtni pie daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 31, nozāģēja traucējošos kokus, iesēja zālāju, iekārtoja automašīnu stāvlaukumu. Apsveicami, ka visi mājas iedzīvotāji aktīvi iesaistījās darbos un kopīgās talkas bija pamats lielākai saliedētībai un savstarpējai saskaņai.
 • Darba grupa “Aktīvisti” – Vecumniekos, Rīgas ielā 27A labiekārtoja daudzdzīvokļu mājas piebraucamo ceļu un ierīkoja apgaismojumu pagalma teritorijā. Noslēdzot projektu, konkursa dalībnieki satikās uz neformālu “groziņu vakaru”, lai apspriestu paveiktos darbus.
 • Darba grupa “Kalnu 20” – Vecumniekos, Kalna ielā 20 labiekārtoja stāvlaukumu un piebraucamo ceļu, pagalmā izvietoja prožektorus uz sensoriem, kā arī papildus pagalma sakopšanai, iedzīvotāji par saviem līdzekļiem nomainīja logus abām mājas kāpņu telpām, atjaunoja krāsu kāpņu telpu nojumēm un soliņiem, sakārtoja notekas, kā arī vienai kāpņu telpai veica kosmētisko remontu.
 • Darba grupa “Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze” – pie Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas ierīkoja bērnu rotaļu laukumu.
 • Darba grupa “Griķi” – Vecumnieku pagasta Misas ciemā, Griķu kapos atjaunoja kapu vārtus un zvanu torni, izgatavoja ziņojumu dēli, salaboja ūdens akas vindu. Šī darba grupa piešķirto finansējumu izlietoja visekonomiskāk – 70% apmērā.
 • Darba grupa “Nāc un piedalies!” – Valles pagastā Valles un Vasku kapos veica vārtu renovāciju, Vasku kapu vārti tika pilnībā renovēti. Abos kapos tika veiksmīgi koordinēti darbi. Darba grupa īpaši pateicās meistarīgajam mūrniekam I. Ruģelim, kuram aktīvi palīdzēja arī vietējie iedzīvotāji.
 • Darba grupa “Redzēt pasauli!” – Skaistkalnē, Rīgas ielā 9a veica kāpņu telpas remontu. Tika nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un kopīgā darbošanās vēl vairāk saliedēja kaimiņus.
 • Darba grupa “Piebalgas 1” – Vecumnieku pagasta Piebalgās veica daudzdzīvokļu mājas 5 skursteņu pārbūvi, darbus veica zinošs meistars, saņemot lielu iedzīvotāju atbalstu.
 • Darba grupa “Akmens grupa” – Vecumniekos, Vecā ezera kreisajā krastā labiekārtoja atpūtas vietu. Tagad ezera krastā, pretī volejbola laukumam, tapusi jauna atpūtas vieta - droša, ar akmeņiem norobežota ugunskura vieta, sakopta apkārtne.
 • Darba grupa “Biedrība “Nīzere”” – Stelpes pagasta “Lakstīgalās” izveidoja nojumi atpūtas pasākumiem pie dabas. Projekta rezultāta tapa vieta, kur mednieku biedrībai rīkot mācības, praktiskas nodarbības. Izveidoto atpūtas vietu, iepriekš sazinoties ar biedrības pārstāvjiem, var izmantot jebkurš novada iedzīvotājs.

Iedzīvotāju projektus vērtēja konkursa komisija, kura apmeklēja visas projektu vietas pirms darbu uzsākšanas un pēc projektu pabeigšanas, izvērtējot darba grupu paveikto. Vērtēti tika gan paveiktie darbi, gan arī darba grupas sadarbība, pašu līdzfinansējums un ieguldītais darbs projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tika izvēlēts viens labākais projekts, kas visvairāk sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Visaugstāko žūrijas novērtējumu un 500 eiro naudas balvu šī gada konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” ieguva darba grupa „Akmens grupa”.

Emocionālu un mīlestības pilnu gaisotni pasākumā radīja Staburaga muzikālā apvienība, izpildot gan pašu komponētas, gan visiem labi zināmas muzikālas kompozīcijas.

Foto galerija pieejama ŠEIT.

Alise Dreimane

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933