Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sludinājums par automašīnas CITROEN BERLINGO atsavināšanu

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa CITROEN BERLINGO (valsts reģistrācijas Nr. GL 8481)  – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 990 euro (deviņi simti deviņdesmit euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Informācija par atsavināmo mantu:

marka, modelis – CITROEN BERLINGO;

tips – vieglā pasažieru;

pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;

krāsa – balta;

dzinēja tilpums – 1300 cm3;

odometra rādījums – 283373km.

Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019.gada 18.oktobra plkst. 12.00,  vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13), tālrunis 63960526;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
  • nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 99 euro, kas, ar norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:

Vecumnieku novada dome,

reģistrācijas Nr.90009115957,

bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz 2019.gada 18.oktobra plkst. 12.00.

Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas CITROEN BERLINGO) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 50 euro apmērā.

  • Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas CITROEN BERLINGO) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikums dalībai pieejams ŠEIT.

     

Sludinājums mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv publicēts 2019. gada 7. oktobrī

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933