Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sludinājums par autobusa MERCEDES BENZ 0303 atsavināšanu

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0303 (valsts reģistrācijas Nr. FS1623)  – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 4500 euro (četri tūkstoši pieci simti euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Informācija par atsavināmo mantu:

marka, modelis – MERCEDES BENZ 0303;

tips – pasažieru autobuss;

pirmreizējās reģistrācijas gads – 1992.;

krāsa – gaiši zaļa;

dzinēja tilpums – 11309 cm3;

odometra rādījums – 283373km.

Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019.gada 18.oktobrim plkst.12.00,  vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13), tālrunis 63960526;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
  • nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 450 euro, kas, ar norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:

Vecumnieku novada dome,

reģistrācijas Nr.90009115957,

bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz 2019.gada 18.oktobra plkst.12.00.

Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (autobusa MERCEDES BENZ 0303) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 400 euro apmērā.

  • Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (autobusa MERCEDES BENZ 0303) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikums pieejams ŠEIT.

Sludinājums mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv publicēts 2019.gada 7. oktobrī

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933