Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Septembra mēnesis tūrisma jomā bijis daudzpusīgs

Vecumnieku novada tūrisma konsultante Aira Odinga septembra mēnesī ir apmeklējusi dažādas tikšanās un seminārus saistītus ar tūrisma jomu.

Septembra sākumā Vecumnieku novada tūrisma konsultante piedalījās Zemgales plānošanas reģiona Zemgales tūrisma koordinācijas darba grupas seminārā Jelgavā, kura galvenās tēmas bija tūrisms un uzņēmējdarbība. Seminārā prezentēja lielu interesi ieguvušo, tikko kā izveidoto starptautisko tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, kā arī pieminēja to, ka noslēgumam tuvojas maršruta “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” izstrāde. Seminārā tika izvērtētas veiksmīgi aizvadītās Zemgales dienas Rīgas Centrāltirgū, kur Vecumnieku novada tūrisma piedāvājumu kopā ar Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem pārstāvēja Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts (TIP).

Bārbelē, “Ausekļu dzirnavu” rīkotajos Pļaujas svētkos, TIP teltī piedāvāja sīkāk iepazīties ar tūrisma piedāvājumu novadā. Pasākuma apmeklētība bija liela, viesi interesējās ne tikai par amatnieku tirdziņu un svētku aktivitātēm, bet arī par jaunām apskates vietām tuvējos pagastos un kaimiņu novados. TIP informācijas stendā viesojās grupa ārzemju jauniešu, kuri apmaiņas programmas ietvaros bija uzturējušies Stelpes skolā. Viesi  vēlējās saturīgi pavadīt pēdējo dienu Latvijā un interesējās par tīrisma apskates objektiem Vecumnieku novadā. Kopīgi sastādījām interesantu un realizējamu maršrutu.

12. septembrī Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības tikšanās ietvaros tika nolemts visiem tūrisma jomā iesaistītajiem uzņēmējiem sadarboties, lai izstrādātu jaunus piedāvājumus un maršrutus. Nākamā tikšanās – 10. oktobrī plkst. 16.00 Bārbeles zēnu skolā. Aicināti visi tūrisma jomas interesenti, kuri vēlas dalīties savās idejās.

Septembra vidū novadā, darījumu tūrisma ietvaros, viesojās nozaru pārstāvji no Vācijas. Viesi atzina, ka redzētais un uzzinātais pārsteidza – brauciena maršruts, garšīgais ēdiens, viesmīlība, skaistā, brīvā un plašā Zemgales daba.

Jelgavā G. Eliasa muzejā notika noslēguma konference tūrisma maršrutam “Baltu ceļš”. A. Odinga guva apliecinājumu, ka ir bezgala svarīgi, lai paši tūrisma produkta veidotāji un piedāvātāji lepotos ar savu produktu, sadarbotos un veidotu kopīgus produktus un maršrutus, interesantus stāstus un leģendas – jo īstāk, patiesāk un no sirds -  jo labāk.

Septembra noslēgumā tūrisma konsultante apmeklēja semināru Bauskā – ideju darbnīcu par Zemgales reģiona ilgtspējīgu attīstību. Darbnīca tika rīkota pētījuma “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” ietvaros. Nozīmīga bija ideju ģenerēšana darba grupās, kā kultūra un tūrisms var sekmēt iedzīvotāju atbraukšanu un atgriešanos reģionos.

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm tūrisma jomā Vecumnieku novada tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas”.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933