Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību?

Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē  bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Vecumnieku novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Vecumnieku novada administratīvā teritorija. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sava novada iedzīvotājiem veic arī apliecinājumus: izgatavo pilnvaras, sagatavo un apliecina darījumus, apliecina parakstus, izgatavo testamentus, sastāda un apliecina nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai.

Vecumnieku novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņem Rīgas ielā 29A-, 5.kabinetā, Vecumniekos, Vecumnieku pagasta, Vecumnieku novadā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās 10:00-12:00 un 12:40-15:00
Trešdienās 10:00-12:00 un 12:40-16:00

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8:00-12:00 un 12:40-17:00; trešdienās no plkst. 09:00-12:00 un 13:00-19:00, piektdienās 8:00-14:00, vai zvanot 63960527, 63920597, 63920595, 63933206, 65152855, 65152731, 29397043 un 26262016.

ĀRPUS BĀRIŅTIESAS DARBA LAIKA JĀZVANA VALSTS POLICIJAI VAI NEATLIEKAMAJAI MEDICĪNISKAJAI PALĪDZĪBAI.

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs - 112
Valsts policijas palīdzības numurs – 110
Neatliekamās medicīniskās palīdzības numurs - 113

 
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, gadījumos ja policija šķir bērnu no ģimenes, tad policija par to ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē bāriņtiesu, kura ir kompetenta lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

Evita Caune,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933