Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par nekustamā īpašuma “Zāģētava 3” izsoli

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957,  juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod atklātā pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zāģētava 3”, Valles pag., kad. Nr.32900050071.

Izsoles sākumcena – 1000,00 EUR, nodrošinājums – 100,00 EUR, izsole 28.11.2019. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 28.11.2019. plkst.9.30.

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.vecumnieki.lv. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa divu nedēļu laikā. Informācija par apskati pa tālr. 65152893.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 28. oktobrī.

IZSOLES NOTEIKUMI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933