Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina pieteikšanos uz Vecumnieku tautas nama vadītāja amatu

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz Vecumnieku tautas nama vadītāja amatu

Galvenie amata pienākumi

 • Organizēt un vadīt Vecumnieku tautas nama darbu.
 • Organizēt kultūras, atpūtas un tematiskos pasākumus dažāda vecuma un interešu grupām. Rūpēties par tautas nama un organizēto kultūras pasākumu prestižu.
 • Nodrošināt tautas nama budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu un materiālo vērtību saglabāšanu, organizēt elektronisko iepirkumu veikšanu tautas nama vajadzībām.
 • Sastādīt tautas nama organizēto pasākumu tāmes, organizēt līgumu noslēgšanu ar pakalpojumu sniedzējiem, saskaņojot to ar izpilddirektoru. Nodrošināt pasākumu norisi saskaņā ar izstrādātajām un saskaņotajām tāmēm, noslēgtajiem līgumiem.
 • Sadarbībā ar Vecumnieku novada tautas namu vadītājiem reizi pusgadā (mēnesi pirms perioda sākuma) izstrādāt kultūras pasākumu plānu.
 • Koordinēt metodisko darbu Vecumnieku novada tautas namu vadītājiem un kultūras pasākumu organizatoriem (kursi, semināri, darba tikšanās).
 • Nodrošināt valsts un novada nozīmes kultūras pasākumu organizatorisko darbu un koordinēt novada kultūras darbinieku un pašdarbnieku dalību tajos.
 • Nodrošināt pasākumu dalībnieku un izmantoto autortiesību darbu uzskaiti un novada atskaites sagatavošanu un iesniegšanu AKKA/LAA- Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” un LaIPA- Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”.
 • Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tautas nama darbībā.
 • Sniegt atskaites izpilddirektoram un Domes priekšsēdētāja vietniekam par tautas nama darbu.
 • Ievērot profesionālās ētikas normas un nodrošināt to ievērošanu tautas nama darbībā.
 • Piedalīties tautas nama darbinieku amata aprakstu izstrādē.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes

 • Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (mākslās, kultūras teorijā un vadībzinātnēs, kultūras menedžmentā un radošajās industrijās), var būt pēdējo kursu students.
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana.
 • Ļoti labas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja strādāt komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu, labas plānošanas spējas.
 • Labas datorprasmes, labas prasmes darbā ar biroja tehniku.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam

 • Iespēju strādāt interesantā, radošā un atbildīgā darbā.
 • Mēnešalgu 777 EUR bruto (ar iespēju pārskatīt pēc pārbaudes termiņa beigām).
 • Summēto darba laiku.
 • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.
 • Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • Sociālās garantijas.

Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu  līdz 2019.gada 8.novembrim.

Uzziņas pa tālruni: 29112464 (Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals).

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ. 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933