Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Izsludina pieteikšanos uz redaktora amatu

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz redaktora amatu (uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi

 • Pārzināt Vecumnieku novada domes (turpmāk - Dome) struktūru un darbības virzienus, orientēties Domes darba aktualitātēs;
 • Skaidrot plašsaziņas līdzekļos pašvaldības darbības pamatprincipus, lēmumu pieņemšanas procesu, novada attīstības vadlīnijas un iedzīvotāju lomu pašvaldības sekmīgā funkcionēšanā;
 • Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai, oficiālām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem par pašvaldības darbību, funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Piedalīties Domes sēdēs un nepieciešamības gadījumā komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs;
 • Uzturēt Domes sociālo mediju kontus, regulāri aktualizējot informāciju, izplatot paziņojumus un uzturot saikni ar citiem sociālo mediju lietotājiem;
 • «Vecumnieku Novada Ziņu» redakcijas stratēģiskā un politiskā vadība atbilstīgi Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • «Vecumnieku Novada Ziņu» saturiskā vadība, izdevuma pozīcijas noteikšana, organizatoriskās un radošās darbības principu izstrāde;
 • «Vecumnieku Novada Ziņu» redakcijas pārstāvība attiecībās ar izdevēju, citām juridiskām un fiziskām personām;
 • Manuskriptu un vizuālā materiāla atlase un rediģēšana, avīzes maketa veidošana un laikraksta izdruku labošana;
 • Nodrošināt informatīvā izdevuma „Vecumnieku novada Ziņas” sagatavošanu un izveidošanu atbilstoši izdevuma nolikumam.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes

 • Augstākā izglītība (vēlams sabiedrisko attiecību, žurnālistikas);
 • Vispusīgas zināšanas lietišķajā un literārajā sarakstē, lietvedībā un lietišķajā etiķetē;
 • Izcilas komunikācijas prasmes, spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Prasme gatavot publikācijas un preses relīzes, strādāt ar fotogrāfijas apstrādes datorprogrammām lietotāja līmenī;
 • Izpratne par sociālajiem medijiem;
 • Izpratne par pašvaldības darbu un procesiem;
 • Iniciatīva un orientācija uz rezultātu, spēja patstāvīgi organizēt darbu, precizitāte;
 • Pieredze redaktora vai numura redaktora darbā;
 • Teicamas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas prasmes;
 • Avīžu dizaina pamatprincipu pārzināšana.

Piedāvājam

 • Iespēju strādāt interesantā un atbildīgā darbā.
 • Mēnešalgu 864 EUR (bruto).
 • Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • Sociālās garantijas.
 • Summēto darba laiku.

Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu  līdz 2019.gada 15.novembrim.

Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ. 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933