Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Lāčplēša dienā godina Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu visā novadā

Visā Vecumnieku novadā tika svinēta Latvijas armijas dibināšana un godināta Latvijas brīvības cīnītāju piemiņa. Jau 10. novembrī Skaistkalnes tautas namā uzstājās Krustpils jauktais koris «Noskaņa» ar Lāčplēša dienai veltītu patriotisko koncertprogrammu.

Koncerts aizkustināja ikvienu klausītāju. Ilggadējai kora dziedātājai un dalībniecei Laimai Indriķei šis koncerts ļoti patika un radīja ļoti nepieciešamo un īpašo svētku sajūtu. Dodoties mājup, pie tautas nama iedegtās svecītes turpināja sildīt apmeklētāju sirdis.

Savukārt 11. novembrī Skaistkalnes vidusskolas un pārvaldes pārstāvji un jaunsargi pulcējās Jaunajos kapos, kur godināja mūsu strēlnieka A. Zvejnieka piemiņu. Svētku turpinājumā gan pie lielās, gan mazās skolas skolēni kopā ar saviem pedagogiem izveidoja svecīšu liesmiņu paklāju.

Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Balčūne novēl ikvienam skaistkalnietim un latvietim sevī atrast to sirds daļiņu, kurā būtu šī svētku sajūta.

Pēc svinīgā pasākuma skolēniem, pie Valles vidusskolas uz lāpu gājienu pulcējās gan lieli, gan mazi, gan pagasta ļaudis, gan garāmgājēji, kuri vienkārši vēlējās izrādīt godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem varoņiem. Ar augsti paceltu Latvijas karogu un iedegtām lāpām, gājiena dalībnieki devās pie piemiņas akmens, kas atrodas pie Valles baznīcas. Tur ikviens varēja nolikt ziedus un iedegt svecītes. Gājienā piedalījās arī Latvijas Republikas Zemessardzes brigādes ģenerālis Juris Vectirāns. Viņš Valles pagasta pārvaldniecei Ivetai Radziņai dāvināja grāmatas. Šajās grāmatās atrodama informācija par  Latvijas brīvības cīņās kritušajiem varoņiem, kā arī par  Vecumnieku novada iedzīvotāju Andreju Stūri (1895-1915), kurš bija latviešu strēlnieks, viens no trīs pirmajiem kritušajiem strēlniekiem un pirmajiem, kas tika apglabāti Rīgas Brāļu kapos.

Gājiens turpinājās uz Valles kapiem, kur atdusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Alfrēds Celmiņš (1890-1959). Jaunieši viņam savu godu izrādīja ar svecīšu iedegšanu, dzeju, ziediem un kopīgu dziesmu.

Bārbeles tautas nama vadītāja Dace Klipa informēja, ka 11. novembrī, godinot Lāčplēša dienu, Bārbeles pagastā jau tradicionāli tika iedegta Gaismas zīme. Šogad tā bija Meteņu zīme, kas izgaismoja Bārbeles pagasta estrādi. Piemiņas vakara gaitā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar Bārbeles mazpulka dalībnieku veikto pētījumu par karavīriem Brīvības cīņās. Ar pētījuma rezultātiem sanākušos iepazīstināja mazpulku vadītājs Voldemārs Barens un pētījuma dalībnieks Edgars Kļaviņš.

Bārbelieši varēja iepazīties ar «Zemgales Mantojuma» dalībnieku sagatavoto prezentāciju par Bārbeles iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Brīvības cīņās.

Kādu laika sprīdi pavadījām sveču un lāpu gaismā, sabijām kopā, lai godinātu cīnītājus. Klausījāmies un līdzdziedājām karavīru dziesmas.

Līdz ar tumsas iestāšanos Kurmenes parkā ap iedegto ugunskuru pulcējas ļaudis, kuri vienojās kopīgās sarunās un ieklausījās blakus esošās baznīcas zvanu skaņās. Katrs nācējs līdzi bija paņēmis lāpu, kura pēcāk tika iedegta. Tā kurmenieši, viens otram blakus, kopīgā solī ar pagasta pārvaldnieku Jāni Silu, devās lāpu gājienā no Kurmenes parka līdz piemiņas akmenim. Ceļā tika dziedātas dziesmas. Sirsnīgi šai vakarā skanēja latviešu tautas dziesma «Div' dūjiņas gaisā skrēja». Pie piemiņas akmens tika novietotas lāpas, ziedi un sveces, Kurmenes tautas nama vadītāja aicināja ikvienu klātesošo dziedāt Latvijas Valsts himnu.

Tad dalībnieki devās līdz dīķītim, kurā bija sagatavots plosts, uz tā varēja novietot svecītes. Cilvēkos radās neviltots prieks par izpušķotā plosta palaišanu ūdenī.

Noslēgumā sirdis ar muzikāliem priekšnesumiem sildīja mūziķis Ēriks Loks. Koncerta laikā radās kopības sajūta. Ikviens varēja brīvi pārvietoties pa telpu, baudīt tēju, pīrādziņus un mūziku.

Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere ar palīgiem bija sagatavojusi īpašus statīvus, kuros Misas iedzīvotāji aizdedza svecītes Latvijas karoga krāsās. Šīs svecīšu liesmiņas izgaismoja Misas centru. Ciemu piepildīja patriotisko dziesmu skanējums, sanākušie sildījās pie karstas tējas tases un saņēma pie apģērba piespraužamas lentītes.

Vecumniekos visas dienas garumā bija jūtama kņada un rosība, jau pirms plkst. 16.00 pagasta centru pārņēma mūzikas un gaismu performance. Pie Vecumnieku Mākslas un mūzikas skolas bariņš bērnu spēlēja «ķerenes» un gaidīja mirkli, kad iedegsies ugunskurs, tiks vārīta gardā zupa.

Tad bija laiks posties gājienam, visi devās uz Vecumnieku pagasta muzeju, kur pie lielā ugunskura aizdedza lāpas un jaunsargu pavadībā visi devās gājienā cauri Vecumniekiem, izgaismojot ielas, līdz nonāca parkā aiz tautas nama, kur notika piemiņas brīdis pie stēlas.

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš pie piemiņas stēlas uzrunāja visus: «Mēs šeit esam pulcējušies piemiņas, cieņas un goda izrādīšanas pasākumā tiem vīriem, mūsu novadniekiem, kuri bija klāt brīdī, kad tika dibināta mūsu valsts. Visi varam apbrīnot to neatlaidību ar kādu vīri cīnījās pret pārspēku, to ticību saviem spēkiem, ar kādu tika nosargāta mūsu valsts. Ir svarīgi, ka te pulcējamies visas paaudzes. Gribētos, lai arī ikdienā neaizmirstam to vienotību, kas valda šādos brīžos. Lai katru dienu savos darbos mēs padomātu par savu valsti, par to, ko tās labā katrs varētu izdarīt.» Klātesošos uzrunāja arī Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Rita Kovala, deputāts Dainis Rijkuris šim pasākumam bija veltījis īpašu dzejoli, bet Jaunsardzes centra Vecumnieku jaunsargu vienība deva iespēju ieklausīties Lāčplēša kara ordeņa statūtos. Pie stēlas tika nolikti ziedi un svecītes.

11. novembrī par tradīciju kļuvušas arī «Staro Vecumnieki» gaismu performances, kas simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu un rada īpašo svētku noskaņu. Pēc piemiņas brīža pie stēlas, visi tika aicināti doties uz kokamatnieka sētu «Jūras», pa ceļam apskatot apgaismotos objektus. Šogad staroja Vecumnieku pagasta muzejs, kurā bija iespēja aplūkot arī tematiskās izstādes, Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku vidusskola, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, degvielas uzpildes stacija «Neste Vecumnieki» un kafejnīca «Pie lielās karotes». Dodoties uz kokamatnieka sētu, tuvojoties kafejnīcai «Pie lielās karotes» pārņēma īpaša sajūta, gaisā cēlās dūmu mākonīši, smaržoja pēc gardas tējas, pa ceļam uz galamērķi piestāt un pacienāties.

Kokamatiera sētā «Jūras» notika gaismas performances, radošās darbnīcas, skanēja karavīru patriotiskās dziesmas jauktā kora «Maldugunis» izpildījumā, tika lasīti fragmenti no Aleksandra Čaka strēlnieku cīņu gaitām veltītā liroepiskā dzejojuma «Mūžības skartie».

Ziedi un svecītes šajā dienā tika noliktas arī Rešnenieku kapsētā, pie pieminekļa Vecmuižas brīvības cīnītājiem. 

FOTO GALERIJA

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933