Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Paziņojums par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2019.gada 27.novembra lēmumu (prot.Nr. 17, 4.§) “Par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”, dokuments tiek nodots publiskajai apspriešanai. Saskaņā ar 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” publiskā apspriešana tiek noteikta ne īsāka kā 30 dienas.

Saskaņā ar augstāk minēto, publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 28.novembra līdz 2019.gada 30.decembrim. 

Ar Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā - ŠEIT
  • Vecumnieku novada domē, klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 29, Vecumniekos.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 30.decembrim Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos. Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību.  

17.decembrī plkst. 19:00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurā attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus. Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Attīstības programma sastāv no esošās situācijas apraksta un stratēģiskās daļas.

Dokumenta izstrādes laikā tika organizētas 6 tematiskās darba grupu sanāksmes, kurās tika uzklausīts sabiedrības viedoklis un priekšlikumi.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Vecumnieku novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas – projektu vadītājas Daces Šileikas (tālr. 63920596, e-pasts: ).

DOMES LĒMUMS

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM 1.REDAKCIJAS ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM 1.REDAKCIJAS STRATĒĢISKĀ DAĻA

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933