Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atzinīgi novērtē z/s “Bogdani” darbību

Pēdējā novembra piektdienā, greznajā Rundāles pils Baltajā zālē, ceturto reizi notika Zemgales plānošanas reģiona  un tā struktūrvienības Uzņēmējdarbības centra organizētais pasākums «Gada uzņēmējs Zemgalē 2019».

Titulam varēja tikt virzīts vidējais un mazais uzņēmums, kas reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentam nedrīkstēja būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Vērā tika ņemti arī citi kritēriji, piemēram, uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz pašvaldības, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu, tāpat pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tika vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Svinīgajā pasākumā tika godināti pa vienam uzņēmumam no katras Zemgales Plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” īpašniekiem no Vecumnieku novada pašvaldības šogad kļuva zemnieku saimniecība “Bogdani”, kas nodarbojās ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, audzē kviešus, rapsi, miežus, pārdod malku, šķeldu, salmus, sienu. Uzņēmēju darbība atzinīgi novērtēta ar vairākām nominācijām un balvām no pašvaldības puses.

zpr gada uznemejs zemgale 2 20191129 029

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš norāda, ka, izvērtējot novada uzņēmējus, ņemts vērā cilvēciskais faktors – uzņēmēju attieksme pret savu biznesu, rūpes par apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, kā arī sadarbība ar pašvaldību. Z/s “Bogdani” īpašnieki ir aktīvi un sabiedriski novada iedzīvotāji, kuri piedalās gan dažādos projektos, gan labdarības akcijās, gan sniedz atbalstu pašvaldības iestādēm, kā arī aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, līdz ar to, saimnieki vienmēr ir pamanāmi.

Z/s “Bogdani” īpašnieki Daiga un Zigmunds Alekšūni atzīst: “Reizēm ir vērtīgi apstāties, padomāt un novērtēt savu veikumi. Ikdienā ne vienmēr tam atliek laika. Tā ir iespēja salīdzināt, kā attīstās citi uzņēmēji un gūt ieskatu uzņēmējdarbības jaunākajās tendencēs. Klausoties citos veiksmes stāstos, gūstam iedvesmu jaunām idejām, priecājamies par kaimiņu pozitīvajiem sasniegumiem.”

 

 

Alise Dreimane

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933