Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību

Tuvojas Ziemassvētku laiks, garas brīvdienas. Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību? Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Vecumnieku novada bāriņtiesa informē, ka no šā gada 20.decembra līdz 2020.gada 1.janvārim klienti bāriņtiesā netiks pieņemti.

Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai vai Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs - 112
Valsts policijas palīdzības numurs – 110
Neatliekamās medicīniskās palīdzības numurs - 113

 Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ, gadījumos ja policija šķir bērnu no ģimenes, tad policija par to ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē bāriņtiesu, kura ir kompetenta lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

Novēlam ikvienam atrast sevī mieru un laiku tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Lai mums visiem silti, ģimeniski un priecīgi Ziemassvētki!

Evita Caune,
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933