Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Janvārī sāksies biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020” pieteikumu pieņemšana

Lai radītu interesi par uzņēmējdarbības aizsākšanu vai esošās uzņēmējdarbības attīstīšanu un veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, Vecumnieku novada dome izsludinājusi biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020”.

Konkurss tiek rīkots trešo gadu un tajā varēs piedalīties gan fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, gan saimnieciskās darbības veicēji un uzņēmumi, kas savu faktisko darbību veic Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.              

Konkursa īstenošanai kopējais piešķirtais finansējums ir 7000,00 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir 1500,00 eiro, ja tā ir fiziska persona, kura ir gatava uzsākt uzņēmējdarbību Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā vai tā ir juridiska vai fiziska persona, kuras saimnieciskā darbība reģistrēta ne ilgāk kā 18 mēnešus no pieteikuma vērtēšanas brīža. Līdz 1000,00 eiro lielu finansējumu varēs saņemt saimnieciskās darbības veicēji vai uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta ilgāk kā 18 mēnešus.

Biznesa ideju konkursā apstiprinātie pretendenti piešķirto finansējumu varēs izmantot specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei, dažādu ārpakalpojumu izdevumu segšanai (piemēram, grāmatvedības, jurista, uzņēmuma reģistrācijas, bankas konta atvēršanas izmaksas), interneta mājas lapas izstrādei, telpu remontam, specifiska rakstura darbaspēka apmācībām un citām pamatotām vajadzībām, kuras apstiprina konkursa vērtēšanas komisija.

Konkurss norisinās no 2020.gada 2. janvāra līdz 2020.gada 30. oktobrim un tam ir noteikti 3 pieteikšanās termiņi:

1) 2. janvāris – 30. aprīlis;

2) 5. maijs – 31. jūlijs;

3) 3. augusts – 30. oktobris.

Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiek izlietots pilnā apmērā vai pieejamais finansējums ir lielāks par 1500,00 EUR. Ja pieejamais finansējums ir mazāks par 1500,00 EUR, konkurss tiek slēgts.

Konkursa pieteikumā pretendentiem jāiesniedz:

  1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
  2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (2.pielikums)
  3. aizpildīts biznesa idejas finansiālās daļas apraksts un naudas plūsma (3.1. pielikums un 3.2.pielikums);
  4. pretendenta jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV);
  5. apliecinājums par pretendenta atbilstību atbalsta saņemšanai (4.pielikums)
  6. de minimis sistēmā aizpildītās veidlapas izdruka ar tās ID numuru (sistēmai piekļūst, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu https://eds.vid.gov.lv).
  7. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa nolikumā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

  • Pieejams ŠEIT;
  • Vecumnieku novada Domē Attīstības - plānošanas nodaļā (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933);
  • nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: , , lai saņemtu nolikumu elektroniski.

 

 Infografika Biznesa ideju konkurss 2020

Sagatavoja: 
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas
projektu koordinatore
Tālr. 63920596; e-pasts:

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933