Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No šā gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.

Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā vēlētāju parakstu vākšanas vietas noteiktas:

Parakstu vākšanas vietas nosaukums

Adrese

Bārbeles pagasta pārvalde

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV 3905

Kurmenes pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads, LV-5115

Skaistkalnes Tautas nams

Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts Vecumnieku novads, LV-3924

Stelpes pagasta pārvalde

„Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925

Valles pagasta pārvalde

"Dzirnas", Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Vecumnieku bibliotēka

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933

Parakstīties būs iespējams pirmdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās laikā no plkst. 9.00 – 13.00 un otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst. 15.00 – 19.00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas nododams parakstu vācējam vai novada vēlēšanu komisijai līdz 13. februāra plkst.19.00.

 Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

 Parakstu vākšanu rīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un "Grozījums likumā "Par pašvaldībām" publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

 Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

 ! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Parakstu vaksanas Salidzinosais plakats 2020 A3 v02 lines 1 page 001

 

Māris Plēsnieks,
Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933