Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par „Sprīdīši” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 24.februārī, plkst. 11 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ēkā „Sprīdīši”, Bārbelē, Bārbeles pagastā nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;

Adrese – “Sprīdīši”, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905;

Kadastra apzīmējums – 4044 004 0292 002;

Telpu platība – 129,1 m2;

Zemes platība – 1291/2119 telpām proporcionāli attiecināmās domājamās daļas no zemes gabala 0.09 ha platībā.

Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu mazumtirdzniecība.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2025.gada 31.janvārim.

Izsoles nosacītā cena – 20 euro.

Izsoles solis – 1 euro.

Zemes nomas maksa 28 euro gadā.

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašval­dības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrējoties izsolei Vecumnieku no­vada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14.

Reģistrācija tiek izbeigta 20.februārī plkst.14.

Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties pa tālruņiem: 63946936 vai 29373009 (Santa Bračka).

pdfIZSOLES NORISES KĀRTĪBA

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933