Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bauskas novada Īslīcē sveic labākos iedzīvotāju un biedrību īstenotos projektus

7.marta rītā Īslīces kultūras namā pulcējās ļaudis no visiem Latvijas reģioniem – iedzīvotāji un biedrības, kas iepriekšējā gadā īstenoja projektus sabiedrības labā un kuru paveiktais darbs atzinīgi novērtēts.

Latvijas Pašvaldību savienības  dibinātās apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) organizētais projektu konkursa noslēguma pasākums ir svētki visiem projektu īstenotājiem un atskaites punkts, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā padarīto. Šis pasākums sniedz milzumdaudz iedvesmas un idejas nākamiem projektiem un iespēju vienuviet satikt citus entuziastus un sava dzimtā novada patriotus.

2019.gadā kopumā 42 pašvaldības bija atbalstījušas iedzīvotāju un biedrību iniciatīvu projektus, rīkojot projektu konkursus, kur ar saņemto finansiālo atbalstu tika rīkoti dažādi pasākumi, sakārtota apkārtējā vide, izveidotas atpūtas vietas, radīti mākslas darbi un daudz citi darbi skaistākai dzīvei un labākai videi.

Zemgales plānošanas reģions var lepoties ar aktīviem iedzīvotājiem, jo 2019.gadā projektu konkursus rīkoja 12 pašvaldībās, un tajās īstenots visvairāk mazo projektu – 148. Kurzemē realizēto projektu skaits ir 78, Pierīgas reģionā 106, Vidzemē 72 un Latgalē 59 projekti. Zemgales reģionā iedzīvotāju iniciatīvas projektus realizēja Auces, Bauskas, Iecavas, Jēkabpils, Jelgavas, Krustpils, Neretas, Pļaviņu, Rundāles, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novados.

Katra reģiona trīs labākie projekti tika prezentēti noslēguma pasākuma apmeklētāju vērtējumam, lai pēc tam nacionālā žūrija starp labākajiem reģionu projektiem noteiktu nacionālās balvas ieguvēju.  

No Zemgales plānošanas reģiona novadu projektiem trešo godpilno vietu un naudas balvu 100 eiro apmērā saņēma Pļaviņu novada biedrības “Pļaviņu pļāvēji” rīkotais pasākums “Darbosimies kopā Pļaviņu novada nākotnei”. Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus videi draudzīgos sporta veidos, veicināt pievēršanos veselīgam dzīvesveidam, kā arī saglabāt un attīstīt senču tradīcijas. Projekta ietvaros tika organizēti tādi pasākumi kā sacensības pļaušanā ar izkapti, siera un aukstās zupas degustācijas, nakts sēņošanas čempionāts un citas aktivitātes.

Otro vietu un naudas balvu 250 eiro apmērā saņēma Jēkabpils novada biedrība “Akācija plus” par īstenoto projektu “Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana un seno amatu prasmju atdzimšana”. Projekta ietvaros biedrība izremontēja un labiekārtoja Amatu mājas “Rūķīši” telpas, lai varētu piedāvāt aušanas nodarbības, tika iekārtota novadpētniecības istaba, kā arī atjaunota senā virtuve un maizes krāsns, lai tajā varētu cept maizi pēc senajām tradīcijām.

DSC 1935

Biedrības “Akācija plus” pārstāvju prezentācija par 2019.gadā atklāto Amatu māju “Rūķīši”.  Foto: Gundars Kaminskis

Kā labākais Zemgales reģionā tika atzīts Jēkabpils novada nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Dzirnavu draugi” realizētais projekts “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija”, kas saņēma naudas balvu 500 eiro apmērā. Projekta ietvaros daļēji tika atjaunots Zasas ūdensdzirnavu mehānisms, kā arī dzirnavas pārtapa par brīvdabas mākslas galeriju – gleznojumos uz Zasas dzirnavu logu slēģiem ikvienam ir apskatāmas muižas parka un citas ar Zasu saistītas leģendas. Projekta rezultātā dzirnavās izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas, iepriekš piesakoties, pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Zasas viesiem bez maksas.

DSC 2019

Iedzīvotāju grupas “Dzirnavu draugi” dalībnieki kopā ar SDL konkursa pārstāvjiem, izcīnot 1. vietu. No. kr. Alīna Žukauska – projektu koordinatore Zemgales plānošanas reģionā, projekta dalībniece Anda Svarāne, projekta vadītāja Ieva Svarāne, Cilda Purgale – SDL valdes priekšsēdētāja vietniece. Foto: Gundars Kaminskis

Veicināšanas balvas Zemgales reģionā saņēma Iecavas novada Iecavas Amatu māja, Krustpils novada biedrība „Vīpes stils” un Bauskas novada biedrība „Meistars Gothards”.

 DSC 1918

Zemgales projektu pārstāves, kas saņēma veicināšanas balvas un Zemgales reģiona koordinatore Alīna Žukauska (pirmā no labās) Foto: Gundars Kaminskis

Par labāko 2019. gadā īstenoto projektu Latvijā tika atzīts Krāslavas novada Laimes muzeja atbalstītāju grupas projekts „Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā”.

Neatņemama SDL gada noslēguma sastāvdaļa ir Latvijas Pašvaldību savienības izdotais žurnāls „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi”, kurā ir apkopoti kārtējā gada labākie sabiedrības iniciatīvas projekti visā Latvijā. Šogad iznāk jau 14. žurnāla numurs, kuru kopā ar iepriekšējo gadu izdevumiem var apskatīt mājaslapā: www.sdl.lv.

Paldies visiem projektu īstenotājiem, kas iedvesmo arī citus vairot labos darbus un padarīt mūsu ikdienu ar radošiem pasākumiem bagātāku un apkārtni košāku, sakoptāku!

Informāciju sagatavoja: Alīna Žukauska,

SDL Zemgales reģiona koordinatore,

Vecumnieku novada domes

Attīstības – plānošanas nodaļas

 projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933