Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veikti grozījumi pašvaldības nolikumā - pieņemti noteikumi par attālinātu dalību komiteju un domes sēdēs

Vecumnieku novada Dome ārkārtas sēdē lēmusi atbalstīt grozījumus 2018. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”. Grozījumi nosaka, ka gadījumos, kad domes deputāts komitejas sēdes vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes vai domes sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference.

Tāpat, noteikts, ka domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas vai domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot elektronisku Domes sēžu vadības sistēmu.

Ar papildinātajiem noteikumiem iespējams iepazīties pdfTE

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933