Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sociālā dienesta darbinieki strādā, lai sniegtu atbalstu ikvienam grūtībās nonākušam Vecumnieku novada iedzīvotājam.

Sociālā dienesta darbs nav apstājies, gluži pretēji, ņemot vērā esošo situāciju, tas ir daudz saspringtāks, intensīvāks un sarežģītāks, jo klientu apkalpošana pamatā notiek attālināti. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. Sociālais dienests turpina veikt ikdienas pienākumus attālināti, sazinoties gan ar ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta redzeslokā, gan ar vientuļajiem, gados vecajiem senioriem.

Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kura strādā ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus un pašvaldības saistošos noteikumus. Dažkārt iedzīvotājiem ir grūti izprast likumu normas un darbības ko un kā veic Sociālais dienests, atšķirībā no izveidotajām biedrībām, brīvprātīgajām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām, kuras daudz brīvāk, ātrāk un vienkāršāk var veikt daudzas darbības.

Sociālais dienests var:
1. Nokārtot klientam krīzes situācijas pabalstu, ja atbilst konkrētiem kritērijiem, ar kuriem var tuvāk iepazīties http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91700-aktuala-informacija-par-darba-organizesanu-socialajos-dienestos-arkarteja-situacija.
2. Nokārtot klientam trūcīgas ģimenes(personas) statusu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro, tai nepieder zeme vairāk par 5 hektāri, nav uzkrājumi u.c. nosacījumi
3. Nokārtot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 258.00 euro, tai nepieder zeme vairāk par 5 hektāri, nav uzkrājumi u.c. nosacījumi.
Statusa iegūšana dos iespēju izmantot kādu no sociālās palīdzības pabalsta veidiem un atbalstiem.

Sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram nepieciešama palīdzība un atbalsts vai zina kādu, kuram nepieciešams nodrošināt pamatvajadzības, zvanīt Sociālajam dienestam uz telefona numuriem:
Vecumnieku pagastā - 63976766; 63976733; 20219567; 20217947;
Stelpes pagasta pārvaldē - 63920597; 26377549;
Bārbeles pagasta pārvaldē - 63920595; 26677630;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē - 63933207; 27877075;
Valles pagasta pārvaldē - 65152805; 29178130;
Kurmenes pagasta pārvaldē - 27877075.

Būsim visi saprotoši, iecietīgi un atbalstoši šajā laikā un arī turpmāk!

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933